Hà Tĩnh: Thu ngân sách nội địa 6 tháng đầu năm 2021 đạt 55% dự toán HĐND tỉnh giao

DNHN - Mặc dù dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nhưng thu ngân sách nội địa 6 tháng đầu năm 2021 của Hà Tĩnh đạt 55% dự toán HĐND tỉnh giao và đạt 74% dự toán năm Bộ Tài chính giao…

6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Hà Tĩnh thu được 3.862 tỷ đồng ngân sách nội địa, đạt 55% dự toán năm HĐND tỉnh giao và đạt 74% dự toán năm Bộ Tài chính giao, trong đó: Thu từ đất đạt 1.003 tỷ đồng; thuế phí đạt 2.859 tỷ đồng. Trên cơ sở chỉ tiêu thu ngân sách nội địa năm 2021 HĐND tỉnh giao, Cục thuế Hà Tĩnh đã kịp thời giao dự toán năm và dự toán quý cho các huyện, thị, thành và xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp để các đơn vị có hướng phấn đấu ngay từ đầu năm. Đồng thời, hướng dẫn các chi cục thuế lập sổ bộ thuế khoán và công khai thông tin hộ khoán, nợ thuế các doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của ngành. Chỉ đạo các chi cục rà soát đối tượng quản lý để đưa hết các hộ sản xuất kinh doanh đến mức thu thuế vào diện quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các loại phí, lệ phí phát sinh trên địa bàn… 

  Cục thuế Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa 6 tháng đầu năm 2021 đạt 55% dự toán HĐND tỉnh giao.

Theo đó, một số huyện thu ngân sách đạt cao so với dự toán năm như: Cẩm Xuyên đạt 98% dự toán năm HĐND tỉnh giao, bằng 162% so với cùng kỳ; Kỳ Anh đạt 96% dự toán năm HĐND tỉnh giao, bằng 274% so với cùng kỳ; Đức Thọ đạt 92% dự toán năm HĐND tỉnh giao, bằng 250% so với cùng kỳ; Thạch Hà đạt 84% dự toán năm HĐND tỉnh giao, bằng 149% so với cùng kỳ…

Hiện, Cục thuế Hà Tĩnh đang tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh và đóng nộp ngân sách. Bên cạnh đó, tập trung triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thu hồi nợ đọng thuế... để phấn đấu hoàn thành trước mục tiêu 5.184,6 tỷ đồng Bộ Tài chính giao và 7.000 tỷ đồng HĐND tỉnh giao năm 2021. 

  Bộ pận tiếp nhận hồ sơ kê khai thuế của ngành thuế Hà Tĩnh trong đại dịch Covid-19 (nguồn ảnh: BHT)

Được biết, ngoài việc triển khai những giải pháp mạnh mẽ để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nội địa thì trong những tháng đầu năm, ngành thuế Hà Tĩnh đã kịp thời triển khai các gói hỗ trợ của Chính phủ để các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh và đóng nộp ngân sách bền vững. Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Hà Tĩnh đã tiếp nhận 379 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2021 của các doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế và tiền thuê đất đề nghị gia hạn là hơn 51 tỷ đồng.

Văn Cương – Hoàng Lan

Tin liên quan