Hà Tĩnh phấn đấu tới năm 2025 xử lý 100% chất thải y tế nguy hại

DNHN - Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% lượng chất thải y tế nguy hại tại các cơ sở y tế trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1780/QĐ-UB, ngày 13/4/2021 về ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025.

Theo đó, các cơ sở y tế có trách nhiệm thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý chất thải y tế nguy hại theo điều 6, điều 7, điều 8, điều 11, điều 12… Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế. 

Hà Tĩnh phấn đấu tới năm 2025 xử lý 100% chất thải y tế nguy hại
Hà Tĩnh phấn đấu tới năm 2025 xử lý 100% chất thải y tế nguy hại.

Công nghệ được áp dụng xử lý theo mô hình cụm là công nghệ không đốt (hấp ướt và nghiền cắt) đã được ngành y tế đầu tư tại 3 đơn vị (BVĐK tỉnh, Trung tâm Y tế TX Hồng Lĩnh, Trung tâm Y tế Hương Sơn). Chất thải y tế nguy hại sau khi xử lý bằng công nghệ này sẽ trở thành chất thải y tế thông thường.

Đối với các cơ sở y tế thuộc mô hình cụm: ưu tiên xử lý chất thải y tế nguy hại bằng công nghệ hấp không đốt để bảo vệ môi trường; đối với chất thải y tế nguy hại không xử lý được bằng công nghệ hấp không đốt của mô hình cụm thì các đơn vị trong cụm có thể xử lý bằng lò đốt trong trường hợp lò đốt hoạt động hiệu quả hoặc hợp đồng với các đơn vị có chức năng xử lý chất thải y tế nguy hại theo quy định.

Đối với các cơ sở y tế không thuộc mô hình cụm có thể xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh từ hoạt động của đơn vị bằng công trình xử lý chất thải y tế nguy hại tại chỗ đảm bảo theo quy định hoặc hợp đồng thuê đơn vị có chức năng xử lý chất thải y tế nguy hại.

Ngọc Tình

Tin liên quan