Hà Tĩnh: Khu vực dịch vụ chiếm hơn 61% cơ cấu lao động

DNHN - Cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang chuyển dịch theo hướng tích cực từ khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản sang khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Trong tổng số 83.138 đơn vị tham gia Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính Hà Tĩnh năm 2021, khu vực dịch vụ có 64.665 đơn vị, chiếm 77,8%, tăng 6.027 đơn vị so với năm 2016; khu vực công nghiệp - xây dựng có 18.041 đơn vị, chiếm 21,7%, tăng 852 đơn vị so với năm 2016; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 432 đơn vị và chiếm 0,5%, giảm 172 đơn vị so với năm 2016.

Hà Tĩnh: Khu vực dịch vụ chiếm hơn 61% cơ cấu lao động
 Khu vực dịch vụ chiếm hơn 61% cơ cấu lao động.

Cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh đang chuyển dịch theo hướng tích cực từ khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản sang khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Chính điều này đã kéo theo sự thay đổi nhanh chóng về cơ cấu lao động tại địa phương.

Theo đó, hiện nay, khu vực dịch vụ thu hút 149.908 lao động, chiếm 61,1%, tăng 2,4% so với năm 2016. Khu vực công nghiệp, xây dựng với 89.069 lao động, chiếm 36,3%, tăng 10,9% so với năm 2016. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản thu hút 6.301 lao động, chiếm 2,6%, giảm 41,5% so với năm 2016.

Theo đánh giá của Cục Thống kê Hà Tĩnh, tỷ trọng lao động làm việc trong những khu vực ngành nghề truyền thống như: nông, lâm, ngư nghiệp đã giảm hơn so với trước, nhường chỗ cho các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Điều này đang đi đúng với định hướng phát triển của tỉnh trong những năm qua, chính là tập trung các chính sách đầu tư, đẩy mạnh hoạt động công nghiệp, dịch vụ, du lịch.

PV

Bài liên quan