Hà Tĩnh: Đã có 674 lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

22:10 14/08/2022

Với 375 lao động được hỗ trợ đợt này, tính đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có 674 lao động thuộc 35 doanh nghiệp được hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo Quyết định số 08/QĐ-TTg với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 375 lao động của 15 doanh nghiệp theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động”.

Tổng kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 375 lao động trong đợt này là 580 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ 324 người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (3 tháng tiền thuê nhà ở) với số tiền 486 triệu đồng; hỗ trợ 51 người lao động quay trở lại thị trường lao động (từ 1 - 3 tháng tiền thuê nhà ở) với số tiền 94 triệu đồng.

Đã có 674 lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà
Đã có 674 lao động Hà Tĩnh được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Với 375 lao động được hỗ trợ đợt này, tính đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có 674 lao động thuộc 35 doanh nghiệp được hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo Quyết định số 08/QĐ-TTg với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng.

Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/QĐ-TTg về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang làm việc tại khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo đó, 2 đối tượng được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 1/2/2022 đến 30/6/2022) với mức 500.000 đồng/người/tháng và người lao động quay trở lại thị trường lao động (ở trọ từ ngày 1/4/2022 đến 30/6/2022) với mức 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng.

P.V