Hà Nội tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp vì mục tiêu tăng trưởng từ 2,5 - 3%

15:03 22/02/2024

Ngành nông nghiệp Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp nhằm phục hồi tốc độ tăng trưởng thông qua việc nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Năm 2024, ngành nông nghiệp tại Hà Nội đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng từ 2,5 đến 3%, và để đạt được mục tiêu này, ngành đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Đại, đã nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2024. Đầu tiên, là việc cơ cấu lại sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm diện tích trồng lúa và tập trung phát triển lúa gạo chất lượng. Đồng thời, sẽ mở rộng diện tích trồng rau, tăng diện tích hoa và cây cảnh hàng năm.

Hà Nội tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp vì mục tiêu tăng trưởng từ 2,5 - 3%
Hà Nội tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp vì mục tiêu tăng trưởng từ 2,5 - 3%.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, Hà Nội sẽ tập trung vào việc phát triển sản xuất con giống dựa trên việc lưu giữ và bảo tồn các giống bản địa chất lượng cao. Thủy sản cũng được phát triển theo hướng bền vững, có năng suất và chất lượng cao, với việc khuyến khích áp dụng công nghệ cao và theo quy chuẩn VietGAP.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp Hà Nội cũng sẽ triển khai các giải pháp nhằm phục hồi tốc độ tăng trưởng thông qua việc nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường. Điều này sẽ góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, đồng thời bảo đảm an ninh lương thực và thực phẩm.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là từ yếu tố thời tiết và giá cả vật tư, nhân công lao động đầu vào không ổn định. Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất cũng còn chưa đồng bộ, và nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển.

P.V (t/h)