Hà Nội: Cấp phép cho 22 dự án FDI mới

DNHN - Dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng 2 tháng đầu năm, tình hình kinh tế Thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật có nhiều chỉ số tăng khá cao so với cùng kỳ.

Tại cuộc họp báo UBND TP Hà Nội thường kỳ tháng 2/2021, do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND thành phố Hà Nội tổ chức, diễn ra chiều 4/3, Chánh Văn phòng UBND TP Nguyễn Anh Dũng cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP thực hiện hết tháng 2/2021 là 50.839 tỷ đồng, đạt 20,2% dự toán, bằng 95,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 104,9%). Chi ngân sách địa phương thực hiện hết tháng 02/2021 là 8.615 tỷ đồng, đạt 7,9% dự toán đầu năm, bằng 97,0% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02 giảm 23,2% so với tháng 01 và giảm 11,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm tăng 7,5% (cùng kỳ tăng 5,8%).

.

Tháng 2, Hà Nội có 3.415  thành lập mới với số vốn đăng ký là 36,6 tỷ đồng.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa phục hồi mạnh so với cùng kỳ: Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 giảm 0,1% so với tháng 1 và tăng 10,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 19,1%); lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 2.345 triệu USD, tăng 12,7% (cùng kỳ giảm 19%). Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 giảm 0,2% so với tháng 1 và tăng 29,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 20,6%); lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 5.402 triệu USD, tăng 25,7% (cùng kỳ giảm 20,7%).

Ngành du lịch giảm mạnh do bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Khách quốc tế (do cơ sở lưu trú phục vụ) tháng 2 giảm 47,4% so với tháng 1 và giảm 95,1% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 33,1 nghìn lượt khách, giảm 94,2% so với cùng kỳ.

Sản xuất nông nghiệp phát triển tốt: đã thu hoạch xong diện tích cây vụ đông, năng suất cây trồng tăng so với cùng kỳ năm trước. Thời tiết thuận lợi, các địa phương đang lấy nước đợt 3 để gieo cấy theo khung thời vụ. Chăn nuôi trâu, bò nhìn chung ổn định. Đàn trâu, bò đều tăng. Đàn gia cầm hiện có 38 triệu con, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Đàn lợn đang được tập trung tái đàn. Các quận, huyện, thị xã đã tổ chức thực hiện Tết trồng cây từ ngày 17/02/2021. Đến nay, tổng số cây đăng ký trồng tại địa phương gần 409 nghìn cây xanh.

Về thu hút đầu tư phát triển: trong tháng 2, có 22 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 12,1 triệu USD. Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký của các dự án FDI thành lập mới và dự án bổ sung tăng vốn đạt 58,9 triệu USD.

TP đã phê duyệt chủ trương cho 2 dự án đầu tư trong nước vốn ngoài ngân sách, số vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn đạt 2.879 tỷ đồng. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.415 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 36,6 tỷ đồng (giảm 8% về số lượng DN và giảm 54% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước).

An Vy

Tin liên quan