EVFTA mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

21:43 04/04/2021

EVFTA mang lại nhiều cơ hội, nhưng nếu doanh nghiệp trong nước không tham gia được vào các chuỗi liên kết thì cũng không được hưởng lợi gì nhiều.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Trần Duy Đông, cả nước hiện có hơn 800.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa chiếm 97%, đóng góp 45% GDP, 31% tổng thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu lao động.

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị cũng như các cụm liên kết ngành, thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh triển khai các giải pháp cụ thể. Trong đó, triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, với trọng tâm là xây dựng Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025, với các nội dung hỗ trợ về thị trường, hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển thương hiệu, hỗ trợ về tiêu chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng, hỗ trợ về tài chính tín dụng, hỗ trợ sản xuất thử nghiệm… 

EVFTA mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
EVFTA mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

EVFTA mang lại nhiều cơ hội, nhưng nếu doanh nghiệp trong nước không tham gia được vào các chuỗi liên kết thì cũng không được hưởng lợi gì nhiều.

Khái niệm về SME còn nhiều kiến giải khác nhau về vốn và quy mô, nhưng vai trò của khối doanh nghiệp này đều được đánh giá cao, đơn cử ở Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Thậm chí, SME vẫn được tham gia góp ý vào nội dung các vòng đàm phàn của Hiệp định EVFTA.

Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ EU tại Việt Nam khuyến nghị, Việt Nam cần có cơ chế và công cụ giúp SME trở nên mạnh mẽ hơn.

Linh Anh