Dự án treo, chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị yêu cầu rà soát

DNHN - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra văn bản gửi các Sở, Ban, Ngành về việc rà soát lại các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện theo Công văn số 975-CV/TU ngày 09/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam mới đây đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm 30/4/2022 và phân loại, đề xuất hướng xử lý các dự án; dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trước ngày 01/7/2022, từ đó có cơ sở để tổ chức họp góp ý hoàn chỉnh tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh ký trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo trước ngày 30/7/2022. 

Nhiều Dự án tại Quảng Nam chậm tiến độ bị yêu cầu rà soát
Nhiều Dự án tại Quảng Nam chậm tiến độ bị yêu cầu rà soát.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Còn nhớ vào năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về việc thanh tra đất đai đối với 26 dự án đầu tư có dấu hiệu chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Sau đó, nhiều dự án đã được gia hạn tiếp tục triển khai thực hiện. Có thể nhắc đến một số dự án nhuw: Khu du lịch sinh thái biển cao cấp tại thị xã Điện Bàn (Công ty Cổ phần MBLAND Tonkin); Khu du lịch tại xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn (Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải); Dự án HoiAn Golden Sea tại TP. Hội An (Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Sao)....

Huân Phán

Bài liên quan