Điều hành nguồn thu để tránh thất thu ngân sách khi giảm thuế

22:25 22/09/2022

Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục linh hoạt, chủ động cơ cấu lại các nguồn thu, đồng thời triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng thu về cho ngân sách, tránh ảnh hưởng tới nguồn thu khi một số khoản thu thuế giảm.

Vào đầu tháng 8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng động cơ không pha chì. Theo đó, mặt hàng xăng động cơ không pha chì (thuộc mã từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) được điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 20% xuống 10%.

Tuy nhiên, ngoài mặt hàng xăng động cơ không pha chì, nhóm 27.10 còn có các chế phẩm, là sản phẩm chế biến từ dầu mỏ nhưng có chỉ số octan khác xăng động cơ và được sử dụng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hoặc các ngành công nghiệp như pha sơn hay pha xăng có mã HS 2710.12.31, 2710.12.39, 2710.12.40, 2710.12.50, 2710.12.60, 2710.12.70, 2710.12.80, 2710.12.91, 2710.12.92, 2710.12.99 đang có mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN là 20%.

Điều hành nguồn thu để tránh thất thu ngân sách khi giảm thuế
Điều hành nguồn thu để tránh thất thu ngân sách khi giảm thuế.

Việc Chính phủ quyết định giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng động cơ không pha chì hồi đầu tháng 8, qua đánh giá của Bộ Tài chính không tác động nhiều đến nguồn thu ngân sách. Theo Bộ Tài chính, hiện nay, mặt hàng xăng được nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia có ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam nên thuộc diện được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu FTA thấp hơn so với mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng xăng dầu của nước ta là 475,26 triệu USD, trong đó nhập khẩu từ các nước có ký kết FTA với nước ta là 474,1 triệu USD (chiếm 99,7%). Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng xăng là 826,53 triệu USD, cơ bản cũng được nhập khẩu từ các nước có ký kết hiệp định FTA với nước ta. Như vậy, với tỷ trọng xăng nhập khẩu theo thuế suất thuế nhập khẩu MFN thấp, việc điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với mặt hàng xăng cơ bản sẽ không có nhiều tác động đến thu ngân sách nhà nước.

Hay như mặt hàng VGO, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2021 kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng thuộc mã HS 2710.19.90 khoảng 84,3 triệu USD (nhập khẩu nhiều nhất từ Hàn Quốc, ASEAN, Đài Loan, Ấn Độ, Trung Quốc). Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm thuế MFN của mã HS 2710.19.90 từ 5% xuống 0% (bằng mức thuế nhập khẩu từ ASEAN và Hàn Quốc) để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất xăng dầu trong nước và điều chỉnh tương ứng thuế nhập khẩu thông thường là 0% để đa dạng hóa thị trường nhập khẩu. Việc điều chỉnh giảm thuế MFN và thuế nhập khẩu thông thường của mặt hàng này xuống 0% sẽ tác động giảm thu ngân sách khoảng 39 tỷ đồng/năm.

Còn đối với mặt hàng VGO thuộc mã HS 2710.20.00 thì thuế nhập khẩu MFN đã là 0% nhưng thuế nhập khẩu thông thường đang là 5%. Theo số liệu kim ngạch nhập khẩu của Tổng cục Hải quan năm 2021, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng thuộc mã HS 2710.20.00 khoảng 99 nghìn USD, trong đó nhập khẩu theo thuế nhập khẩu MFN là 32 nghìn USD, không có kim ngạch nhập khẩu theo thuế suất thông thường. Tuy nhiên, để đa dạng hóa nguồn nhập khẩu trước áp lực từ giá xăng dầu, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu thông thường của mã HS 2710.20.00 từ 5% xuống 0%. Việc điều chỉnh này dự kiến không làm giảm thu ngân sách so với hiện hành.

Trong quá trình điều hành, Bộ Tài chính tiếp tục linh hoạt, chủ động cơ cấu lại các nguồn thu, đồng thời triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng thu về cho ngân sách, tránh ảnh hưởng tới nguồn thu khi một số khoản thu thuế giảm.

PV