Đến năm 2030, Quảng Bình phấn đấu thực hiện tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản ước đạt 140-150 triệu USD

14:22 14/07/2021

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 1218/KH-UBND về việc thực hiện Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) đến năm 2030 với mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm NLTS chủ lực của tỉnh; nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu sản phẩm NLTS, đáp ứng quy định của thị trường nhập khẩu; từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm NLTS của tỉnh trên thị trường quốc tế.

 

Nguồn: Internet

Trong đó, đến năm 2025, Quảng Bình phấn đấu tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm NLTS đạt khoảng 80 - 90 triệu USD (mức tăng bình quân 08 -10%/năm so với năm 2020), bao gồm nhóm hàng nông sản đạt 20 triệu USD, lâm sản đạt 50-60 triệu USD, thủy sản đạt 10 - 12 triệu USD; 20% sản phẩm NLTS xuất khẩu của tỉnh xây dựng được thương hiệu có uy tín, 50% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc; 40% giá trị xuất khẩu các sản phẩm NLTS qua chế biến và chế biến sâu.

Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu thực hiện tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm NLTS của tỉnh đạt 140 - 150 triệu USD (mức tăng bình quân 09 - 11%/năm so so với năm 2025), trong đó nhóm hàng nông sản đạt 40 - 45 triệu USD, lâm sản đạt 80 - 90 triệu USD, thủy sản đạt 20 - 22 triệu USD; 30% sản phẩm NLTS xuất khẩu của tỉnh xây dựng được thương hiệu có uy tín, 60% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc; 50% giá trị xuất khẩu các sản phẩm NLTS qua chế biến và chế biến sâu.

Nhiệm vụ đặt ra là sản phẩm NLTS chủ lực của tỉnh đáp ứng đầy đủ quy định của thị trường các nước nhập khẩu; đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm NLTS, tập trung sản phẩm có thế mạnh như gỗ, cao su, thủy sản, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường; phát triển, mở rộng, đa dạng thị trường xuất khẩu ra các nước trên thế giới, giữ vững ổn định thị trường truyền thống.

Giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu gồm: Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu NLTS; phát triển nguồn nguyên liệu phục vụ xuất khẩu; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu.

Trọng Lãnh