Đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột

12:10 12/05/2022

Chính phủ đã đồng ý chủ trương xây dựng thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ảnh minh họa
Các cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tạo động lực cho TP. Buôn Ma Thuột phát triển, sớm thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Theo hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch; ưu đãi thu hút đầu tư; ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học và tài năng đặc biệt.

Theo đó, đề xuất cho phép tỉnh Đắk Lắk được vay vốn thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các nguồn tài chính khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại với tổng mức dư nợ không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp, phần dư nợ tăng thêm so với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước dành toàn bộ để đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Tổng mức vay và bội chi ngân sách tỉnh Đắk Lắk hàng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tỉnh Đắk Lắk được phân bổ thêm 45% theo tỷ lệ % định mức chi thường xuyên tính theo định mức dân số đối với dân số thuộc TP Buôn Ma Thuột theo các nguyên tắc, tiêu chí tính dự toán chi thường xuyên năm 2022 cho dự toán chi thường xuyên năm 2023 và trong thời gian thực hiện nghị quyết này.

Dự án đầu tư thuộc các ngành trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, sản xuất, chế biến và cung ứng dịch vụ, xuất khẩu nông sản; du lịch; y tế, giáo dục và đào tạo (trừ các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo các chính sách xã hội hóa); sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đầu tư kinh doanh trung tâm logistics, cảng cạn, kho hàng hóa tại TP Buôn Ma Thuột được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Về quản lý quy hoạch, dự thảo đề xuất: Trên cơ sở đồ án quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng quyết định việc phân cấp cho UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị của TP Buôn Ma Thuột theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng quy định và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.

Chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt làm việc tại TP Buôn Ma Thuột trong thời gian thực hiện nghị quyết sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời gian 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ công việc phát sinh tại TP Buôn Ma Thuột. Dự kiến chính sách này sẽ áp dụng đối với thuế thu nhập cá nhân của các đối tượng là tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học, nhân sự trình độ cao, tài năng đặc biệt… làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Buôn Ma Thuột. Để xác định rõ các tiêu chí lựa chọn, dự thảo quy định HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định chính sách ưu đãi, tiêu chí xác định đối tượng chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt trong các lĩnh vực cần thu hút làm việc tại TP Buôn Ma Thuột.

Được biết, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý chủ trương lập hồ sơ xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột theo trình tự, thủ tục rút gọn.Thời gian dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua với dự thảo nghị quyết này vào kỳ họp thứ 3 năm 2022 của Quốc hội.

TH