Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn

DNHN - 5 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo cấp ủy cơ sở tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, thực hiện cơ bản hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Những kết quả mà Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đạt được là cơ sở để Đảng bộ tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dây chuyền sản xuất cà phê xuất khẩu hiện đại của Công ty TNHH MTV Xuất - Nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk là đảng bộ đặc thù có các cơ quan trực tiếp làm công tác tham mưu phục vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các doanh nghiệp. Đảng bộ được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.

Hiện nay, Đảng bộ có gần 7.000 đảng viên, sinh hoạt tại 114 tổ chức cơ sở Đảng, hoạt động tại các cơ quan đảng - đoàn thể; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, báo chí, hội quần chúng, doanh nghiệp với những ngành nghề, lĩnh vực khác nhau trong đó nhiều cơ quan, đơn vị giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị cấp tỉnh.

Do vậy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Một buổi sinh hoạt chi bộ theo định kỳ tại Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở xác định đúng nội dung đột phá, tập trung rà soát, xử lý những vấn đề hạn chế, khuyết điểm, tạo phong trào thi đua thực hiện đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc của tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu vượt mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Năm 2015 - 2020, các cấp ủy, tổ chức Đảng khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước thuộc Đảng bộ đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối, sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, tham gia, phối hợp cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành trên 63.000 văn bản để lãnh đạo đảng viên và quần chúng tích cực, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, các tổ chức Đảng khối kinh tế đã bám sát nghị quyết đề ra, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hoạch định chủ trương, giải pháp thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng theo hướng bền vững, giảm tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, thương mại và dịch vụ; quan tâm đến sự phát triển của các doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường v.v... góp phần quan trọng vào thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh đạt 8,75%; thu ngân sách hàng năm tăng hơn 19%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 54,55 triệu đồng/người/năm.

5 năm qua, mặc dù tình hình trong nước có những mặt không thuận lợi, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả các mặt hàng nông sản giảm thấp, nhưng các doanh nghiệp trong Khối đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng doanh thu của 39 doanh nghiệp trong khối ước đạt hơn 98.000 tỷ đồng. Tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 3,8%. Nộp ngân sách Nhà nước hơn 9.800 tỷ đồng, tăng hơn 18%/năm và tăng hơn 87% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015, chiếm trên 40% tổng số thu ngân sách hàng năm của tỉnh. Lợi nhuận trong 5 năm đạt gần 3.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 9 triệu đồng/người/tháng, tăng 23% so với đầu nhiệm kỳ.        

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế biến, xây dựng, các doanh nghiệp trong Khối cũng đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, duy trì phát triển ổn định, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Trong nhiệm kỳ, sản lượng cà phê xuất khẩu đạt trên 400.000 tấn, đóng góp nổi trội vẫn là Công ty TNHH MTV Xuất - Nhập khẩu 2/9 và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển An Thái. Sản lượng mật ong của Công ty Cổ phần ong mật Đắk Lắk đạt hơn 45.000 tấn. Ngoài ra, sản lượng bia và nước giải khát của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Miền Trung cũng đã đạt gần 450 triệu lít. Sản lượng thép của Công ty Cổ phần thép Đông Nam Á sản xuất đạt 1,5 triệu tấn v.v...

Đồng chí Lê Đức Huy, Phó bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xuất - Nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xuất - Nhập khẩu 2/9 đã có nhiều thành tích đáng kể. Xuất khẩu cà phê đạt trên 100.000 tấn/năm và tổng doanh số đạt trên 22.000 tỷ đồng. Trung bình một năm đạt trên 4.000 tỷ. Vẫn là đơn vị đứng đầu của Đắk Lắk về xuất khẩu cà phê và đứng thứ 3 của cả nước về xuất khẩu cà phê. Để đạt được những kết quả đó, chúng tôi đã phát huy vai trò của đảng viên trong doanh nghiệp rất tốt. Hiện nay, chúng tôi có 102 đảng viên trên tổng số hơn 300 CB, CNV. Và tất cả đoàn viên thì thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu... thực hiện tốt công tác XD Đảng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... góp phần xây dựng công ty phát triển”

Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bia Sài gòn - Miền Trung từ năm 2015 đến 2020, đồng chí Huỳnh Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty chia sẻ: “Trong 5 năm qua, công ty đã đạt được rất nhiều kết quả khả quan. Trong sản xuất kinh doanh, chúng tôi đã nâng công suất sản xuất từ 75 triệu lít lên 100 triệu lía bia/năm. Công ty đã mở rộng nhiều mặt hàng khác như nước đóng chai, sữa, rượu... để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ tại các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã áp dụng nhiều phương pháp về tiết kiệm năng lượng, về sản xuất sạch hơn để vừa giảm thải chất thải ra môi trường vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả. Chúng tôi đã đóng cho ngân sách địa phương 3.100 tỷ đồng, chiếm 15% tổng thu ngân sách tỉnh Đắk Lắk/5 năm”

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ vừa qua, các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, du lịch trong Khối tiếp tục có sự phát triển. Trong đó, hoạt động kinh doanh xăng, dầu và khí đốt bảo đảm chất lượng, ngày càng khẳng định được uy tín thương hiệu, góp phần quan trọng vào ổn định thị trường, đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên 2.600 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế cũng đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phòng chống hiệu quả dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 cho người dân. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân phối điện luôn duy trì hoạt động hiệu quả, bảo đảm 100% xã và trên 96% số hộ dân nông thôn trong tỉnh được sử dụng nguồn điện ổn định. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm đạt 10%/năm và tổn thất điện năng giảm đáng kể so với năm 2015. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cung cấp nước trong tỉnh cũng đã có nhiều cố gắng bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân và phục vụ hiệu quả nhu cầu sản xuất.

Riêng lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nhiều đơn vị trong Khối đã triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của ngành, kịp thời đáp ứng nhu cầu về vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân, góp phần tạo việc làm, ổn định đời sống cho nhân dân. Đến cuối nhiệm kỳ, các chi nhánh ngân hàng thuộc Khối đã huy động được tổng nguồn vốn hơn 25.700 tỷ đồng, tăng 72% so với đầu nhiệm kỳ; dư nợ cho vay tăng 63%, với hơn 54.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,8%, thấp hơn so với tỷ lệ cho phép dưới 3%. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đắk Lắk có tổng dư nợ gần 12.000 tỷ đồng, chủ yếu là vốn cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nâng mức tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 9,8%/năm; tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,31%, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra. Đồng chí Vương Hồng Lĩnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Đắk Lắk cho biết thêm: “Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Agribank Đắk Lắk đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng trong tổ chức Ngân hàng, đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường bồi dưỡng đạo đức, phong cách làm việc của cán bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động; quan tâm thực hiện tốt công tác xây Đảng và phát triển Đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đó là nâng cao chất lượng tín dụng... cung ứng vốn cho nền kinh tế... phục vụ nông nghiệp, nông thôn của tỉnh phát triển”.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các sở, ngành, đơn vị trong Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh tập trung phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo cả về quy mô và chất lượng nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực; chú trọng thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh, góp phần hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu về giáo dục và y tế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn được quan tâm. Lĩnh vực thông tin - truyền thông đã được tăng cường quản lý, duy trì hoạt động và phát triển đa dạng theo đúng định hướng của Đảng. Trong đó, hoạt động báo chí, phát thanh - truyền hình, văn học - nghệ thuật tiếp tục phát triển và đổi mới. Nội dung, hình thức, chất lượng đã được nâng cao. Công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; công tác cải cách hành chính; kiểm sát, xét xử các vụ án; thi hành án; tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của người dân v.v... luôn được các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối quan tâm. Công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; thi đua khen thưởng và xây dựng chính quyền và quản lý Nhà nước đối với các tổ chức Hội, đoàn thể tiếp tục được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả như vừa nêu, từ năm 2015 đến nay, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thông tin - truyền thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo, vượt khó đi lên, tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới, ngày càng được khách hàng tín nhiệm, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa cũng đã có bước phát triển, dần đi vào nền nếp, ngày càng đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.

Có thể khẳng định rằng,để đạt được những kết quả đáng ghi nhận và biểu dương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, không ngừng củng cố, xây dựng và kiện toàn các tổ chức Đảng. Hàng năm, Đảng bộ có 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 92% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 1.940 đảng viên, vượt hơn 21% chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI đề ra. Đảng viên trong Đảng bộ đã thể hiện tốt vai trò nêu gương, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu, cùng nhau đoàn kết, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn coi trọng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cùng nhau xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đánh giá tổng quát về những thành tích mà Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định: “Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Thông qua các tổ chức cơ sở và thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên trong khối cũng như là thông qua các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong các doanh nghiệp để tố chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó thực hiện nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, trong vấn đề định hướng tư tưởng, trong vấn đề thực hiện kiểm tra, giám sát; trong vấn đề thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; trong vấn đề  thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rồi thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ khối thì thông qua các tổ chức Đảng, thông qua cán bộ, đảng viên lãnh đạo tại các doanh nghiệp thì đã chỉ đạo những biện pháp, những cơ chế để tham mưu, tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp, để các doanh nghiệp tập trung phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển chung trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua”.          

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, những thành tích đạt được trên các lĩnh vực cho thấy quan điểm chỉ đạo, phương hướng, nhiệm vụ và chủ trương, giải pháp đề ra của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk là đúng đắn, phù hợp và hiệu quả. Đây là cơ sở quan trọng để toàn Đảng bộ tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Nguyễn Hiếu 

Tin liên quan