Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

10:02 18/09/2023

Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là sự kiện chính trị quan trong của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động tỉnh Bình Dương. Đại hội diễn ra trong 3 ngày: 21 – 22 – 23/9/2023.

Dự Đại hội có 550 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 800.000 đoàn viên Công đoàn trên tổng số 1,3 triệu công nhân, viên chức, lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp toàn tỉnh. Phương châm của Đại hội là: “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn Kết – Phát triển”. Đại hội tập trung đánh giá kết quả phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2018 – 2023; đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028; tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động với cấp ủy, chính quyền, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa mới; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và nhiều nội dung quan trọng khác.

Các chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “ Chuyến xe nghĩa tình”, “Tháng Công nhân”,…hàng năm được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm thực hiện hiệu quả, tạo tính lan tỏa và nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn Bình Dương
Các chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “ Chuyến xe nghĩa tình”, “Tháng Công nhân”,…hàng năm được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm thực hiện hiệu quả, tạo tính lan tỏa và nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn Bình Dương.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trưc tiếp của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, của các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội, của các địa phương, đơn vị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp,... cùng sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn và mỗi đoàn viên, người lao động, Công đoàn Bình Dương tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực sự là chỗ dựa vững chắc, luôn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động.

Tổng kết, đánh giá chặng đường 5 năm qua của Công đoàn Bình Dương với những điểm nhấn ấn tượng trên các mặt công tác.

Thứ nhất, Thực hiện hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ. Trong đó, xác định công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ then chốt của tổ chức công đoàn, trong thời gian qua, các cấp công đoàn Bình Dương tiếp tục có nhiều đổi mới trong hoạt động thương lượng, đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tại doanh nghiệp, đặc biệt, tập trung nâng cao số lượng, chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước Lao động tập thể. Kết quả, đã có 2.413/3337 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho NLĐ như cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn ca….

Đồng thời đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho gần 20.000 lượt đoàn viên, người lao động; đại diện người lao động khởi kiện tranh chấp lao động cá nhân cho 39 người lao động về đòi nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội và bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với số tiền bồi thường trên 1,7 tỷ đồng…góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính của người lao động, tăng cường mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Năm 2020, “Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” được thành lập
Năm 2020, “Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” được thành lập.

Thứ hai, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ luôn được chú trọng.

Các cấp công đoàn tỉnh luôn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nan lao động, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Kết quả, có hơn 5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo, hỗ trợ với tổng số tiền 2.296 tỷ 236 triệu đồng, trong đó: Tài chính công đoàn hỗ trợ 4.101.787 lượt người, với số tiền trên 1.900 tỷ đồng; Ngân sách địa phương (UBND tỉnh, huyện) hỗ trợ 123.388 lượt người, với số tiền gần 90 tỷ đồng; Vận động xã hội hóa hỗ trợ 803.786 lượt người, với số tiền gần 300 tỷ đồng. Các chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “ Chuyến xe nghĩa tình”, “Tháng Công nhân”,…hàng năm được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm thực hiện hiệu quả, tạo tính lan tỏa và nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn. Duy trì có hiệu quả chương trình hỗ trợ xây, sửa “Mái ấm Công đoàn”.

Năm 2020, “Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” được thành lập. Đến nay, Quỹ đã hỗ trợ, động viên cho 866 trường hợp là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh bản thân và gia đình vô cùng khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, rủi ro,… với tổng số tiền trên 8,1 tỷ đồng, mức hỗ trợ mỗi trường hợp từ 4 triệu đến 10 triệu đồng.

Thứ ba, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐ vững mạnh về mọi mặt được triển khai đạt nhiều kết quả

Trong 05 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã kết nạp được 352.428 đoàn viên, đạt 253% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, đạt 125% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao; thành lập 1.443 công đoàn cơ sở, trong đó có 1.161 công đoàn cơ sở có trên 25 công nhân lao động.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp được triển khai đồng bộ, thường xuyên, đạt được một số kết quả quan trọng; Các cấp công đoàn đã tổ chức 120 lớp tập huấn, bồi dưỡng, 73.642 lượt cán bộ công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng; Số cán bộ công đoàn là ủy viên ban chấp hành CĐCS được tập huấn, bồi dưỡng đạt gần 85%. qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 05 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã kết nạp được 352.428 đoàn viên, đạt 253% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, đạt 125% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao
Trong 05 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã kết nạp được 352.428 đoàn viên, đạt 253% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, đạt 125% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.

Thứ tư, công tác tuyên truyền giáo dục được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Với đặc điểm đa phần là lao động trẻ, thường xuyên sử dụng mạng xã hội để giải trí và tìm hiểu, chia sẻ thông tin. Chính vì vậy, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung thành lập các tài khoản mạng xã hội để kết nối đoàn viên, người lao động, đồng thời chia sẻ, định hướng những thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động một cách nhanh chóng, kịp thời. Các cấp công đoàn sao gửi 56.300 bộ đề cương; tổ chức 19.280 buổi tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hơn 2,3 triệu lượt đoàn viên, người lao động. Tổ chức 12.362 buổi tuyên truyền về Bộ luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH... với 1,2 triệu lượt công nhân, viên chức, lao động tham gia; 3.128 buổi tuyên truyền về an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người; phòng, chống tác hại của thuốc lá tới 431.854 lượt người; cấp phát gần 10.000 pano, 27 bảng tin, hơn 500.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật để tuyên truyền. Phối hợp tổ chức 1.230 cuộc tuyên truyền về nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn lao động cho 110.000 lượt người, về kỹ năng nghề nghiệp cho 2,6 triệu lượt người. Việc truyển tải thông tin doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng qua hệ thống mạng xã hội đã có hơn 1 triệu lượt người tiếp cận, qua đó nhiều công nhân lao động nắm bắt được thông tin, tìm kiến được việc làm phù hợp và ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn.

Thứ năm, công đoàn Bình Dương tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh luôn được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện thông qua việc xây dựng và triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy. Hàng năm, phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW tại các cơ quan, doanh nghiệp với các nội dung về thang bảng lương, nội quy lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Định kỳ hàng năm, vào dịp Tháng Công nhân, các cấp công đoàn tham mưu tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, Lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành (y tế, giáo dục) với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động. Qua các buổi gặp gỡ, đối thoại, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động và có những quyết sách trong lãnh đạo, điều hành sát hợp hơn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên là cán bộ, đoàn viên ưu tú, công nhân lao động trong doanh nghiệp luôn được chú trọng. Kết quả, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 12.708 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, cử 6.205 đoàn viên công đoàn ưu tú đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, 4.207 đoàn viên ưu tú được xem xét kết nạp Đảng, chiếm tỷ lệ 10,2% trong tổng số đảng viên mới trong toàn Đảng bộ.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, công tác kiểm tra giám sát các chế độ của nữ công chức, viên chức, lao động và trẻ em theo quy định được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm
Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, công tác kiểm tra giám sát các chế độ của nữ công chức, viên chức, lao động và trẻ em theo quy định được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm.

Thứ sáu, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội

Qua việc phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trong 05 năm qua, Công đoàn Bình Dương đã ghi nhận hơn 3 ngàn công trình, sản phẩm chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; có hơn 15 ngàn đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình nghiên cứu khoa học, cải tiến quy trình công nghệ giúp cải thiện môi trường làm việc, đơn giản hoá thủ tục hành chính,… được ứng dụng vào sản xuất, công tác với giá trị làm lợi gần 980 tỷ đồng; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mang lại hiệu quả quản lý, tạo nên nhiều mặt hàng, sản phẩm mới đa dạng, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động,…

Thứ bảy, Nâng cao hiệu quả công tác nữ công, góp phần xây dựng đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới.

Công tác vận động nữ công chức, viên chức, lao động có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, chất lượng ngày càng được nâng cao. Thông qua các phong trào hoạt động, nữ công chức, viên chức, lao động có điều kiện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, từng bước xây dựng cuộc sống gia đình ổn định
Công tác vận động nữ công chức, viên chức, lao động có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, chất lượng ngày càng được nâng cao. Thông qua các phong trào hoạt động, nữ công chức, viên chức, lao động có điều kiện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, từng bước xây dựng cuộc sống gia đình ổn định.

Công tác vận động nữ công chức, viên chức, lao động có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, chất lượng ngày càng được nâng cao. Thông qua các phong trào hoạt động, nữ công chức, viên chức, lao động có điều kiện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, từng bước xây dựng cuộc sống gia đình ổn định. Việc thành lập, củng cố, kiện toàn, nâng cao hoạt động Ban nữ công quần chúng được các cấp công đoàn tập trung thực hiện. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, công tác kiểm tra giám sát các chế độ của nữ công chức, viên chức, lao động và trẻ em theo quy định được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm. Đến nay, có 2.971 công đoàn cơ sở thành lập Ban nữ công/tổng số 3.145 công đoàn cơ sở đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công (đạt tỷ lệ trên 90%, vượt chỉ tiêu TLĐLĐVN giao).

Hoàng Thu