Đà Nẵng: Thông qua nhiều Nghị quyết về phát triển thành phố trong thời gian tới

08:16 25/03/2023

Tại Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X diễn ra vào sáng 24-3, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết  cho biết, tại Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận, bàn bạc và thông qua 12 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về các chủ trương, chính sách quan trọng, là căn cứ pháp lý để UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X diễn ra vào sáng 24-3
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X diễn ra vào sáng 24-3.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, việc thông qua Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (vừa được Quốc hội thông qua theo Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023), quy hoạch vùng, đảm bảo phát huy được đúng vai trò, vị thế và tiềm năng của thành phố Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị.

Với việc thống nhất quan điểm xây dựng, phát triển Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung. Tập trung phát triển kinh tế theo 3 trụ cột: Du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế và gắn với yếu tố văn hóa, tạo nên sự độc đáo, khác biệt, tạo thêm giá trị giá tăng cho trụ cột du lịch; kinh tế tri thức với 2 mũi nhọn là công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp và công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; trung tâm dịch vụ chất lượng cao với 2 mũi nhọn là cảng biển, cảng hàng không gắn với dịch vụ logistics và trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực.

Với việc thống nhất quan điểm xây dựng, phát triển Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung. Tập trung phát triển kinh tế theo 3 trụ cột: Du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế và gắn với yếu tố văn hóa
Với việc thống nhất quan điểm xây dựng, phát triển Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung. Tập trung phát triển kinh tế theo 3 trụ cột: Du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế và gắn với yếu tố văn hóa.

Thành phố đặt một số chỉ tiêu chính đến năm 2030. Cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 9,5-10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 200-220 triệu đồng/người (tương đương 8.000-8.500 USD).

Cơ cấu kinh tế đến năm 2030, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1-2%; công nghiệp - xây dựng chiếm 29-30%; dịch vụ 61-62% và thuế sản phẩm 8-9%.

Song song đó, thành phố phấn đấu mức thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 9-11%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội tăng 11-12%/năm; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 800.000 tỷ đồng (giá hiện hành).

Tốc độ tăng dân số bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 2,9%/năm; trong đó tăng tự nhiên khoảng 1,35-1,4%/năm. Đến năm 2030, dân số thường trú và tạm trú trên địa bàn Đà Nẵng khoảng 1,56 triệu người, nếu tính cả dân số quy đổi khoảng 1,79 triệu người.

Giai đoạn 2021-2030, Đà Nẵng giải quyết việc làm mới cho 32-35 ngàn người/năm; duy trì tỷ lệ thất nghiệp dưới 5%. Đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp đạt 66%.

Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 90%; riêng huyện Hòa Vang phấn đấu đạt đô thị loại IV vào năm 2025. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đến năm 2030 đạt tối thiểu 32m2.

Thành phố cũng đặt mục tiêu tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 45-47%; diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người khu vực nội thị đạt 9m2/người.

Trưởng Ban Đô thị, HĐND thành phố Nguyễn Thành Tiến cho biết, Ban Đô thị thống nhất tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP giai đoạn 2021-2030 đạt 9,5-10%/năm. Tuy nhiên cần bổ sung thêm mục tiêu phấn đấu về tăng trưởng GRDP cho Đà Nẵng ở mức khoảng 12-15%/năm để thể hiện vai trò là cực tăng trưởng của miền Trung và cả nước.

Ngoài ra, tại Kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ thực hiện công tác nhân sự, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa X. nhiệm kỳ 2021-2026 và miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

 Trọng Tâm