Đã giải ngân 48 nghìn tỷ đồng gói hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội

DNHN - Theo Bộ KH&ĐT, sau hơn 6 tháng triển khai, các cơ quan đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, cơ bản đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra và đã ban hành 13/17 văn bản để cụ thể hóa các chính sách. Về kết quả giải ngân, thống kê sơ bộ, các chính sách thuộc chương trình đã giải ngân khoảng 48 nghìn tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp.

Chiều 28/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì Phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Về kết quả giải ngân, thống kê sơ bộ, các chính sách thuộc chương trình đã giải ngân khoảng 48 nghìn tỷ đồng. Trong đó, NHCSXH giải ngân khoảng 9.212 tỷ đồng; giải ngân 196,7 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho 344 nghìn lao động;

Miễn thuế GTGT đầu ra, thuế môi trường đối với nhiên liệu bay, xăng 31 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ chi phí cơ hội thông qua các chính sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất là 7,4 nghìn tỷ đồng,…

Đến nay, kết quả phân bổ vốn chi đầu tư phát triển cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương với số vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn, đã hoàn thiện thủ tục đầu tư là 146.898 tỷ đồng cho 91 nhiệm vụ, dự án.

Bộ KH&ĐT đánh giá, các chính sách hỗ trợ tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đang được triển khai quyết liệt, một số chính sách có tỷ lệ giải ngân cao trong thời gian tương đối ngắn, một số chính sách đã có chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên, việc thực hiện và giải ngân một số chính sách đã được ban hành còn chậm, đạt kết quả thấp, chưa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vào thời điểm cần thiết, làm giảm hiệu quả của chương trình. Bộ KH&ĐT đề nghị thực hiện chủ động, nhanh chóng xử lý các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm phát huy hiệu quả chương trình.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, cơ bản các ý kiến thống nhất với nội dung báo cáo đồng thời đề xuất một số nội dung cần tập trung triển khai trong thời gian tới, những vấn đề cần tập trung làm ngay. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện báo cáo.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải sáng tạo, quyết liệt trong triển khai thực hiện; tuy nhiên đây là lần đầu tiên triển khai 1 "gói phục hồi với quy mô lớn", phức tạp, không tránh khỏi những vướng mắc, do đó cần tập trung xác định rõ các vấn đề còn tồn tại, khó khăn để tập trung tháo gỡ triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, các bộ phải sớm hoàn thiện, nhất là các quy định liên quan đến đấu thầu, phân cấp cho các địa phương… Trong quá trình triển khai, nếu có những vướng mắc, đề nghị các địa phương kịp thời báo cáo, để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Về vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng đề nghị nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư công; Bộ KH&ĐT tập hợp danh mục các dự án đã hoàn thiện thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp sắp tới.

Các bộ, ngành căn cứ vào tình hình thực tế, nhất là những đầu việc đã có cơ chế, chính sách, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đôn đốc địa phương giải ngân quyết liệt hơn nữa, nhất là triển khai gói hỗ trợ người lao động thuê nhà (cần tập trung vào những địa phương lớn); hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân,… để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Bài liên quan