Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai bốn giải pháp hỗ trợ, miễn giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp sau dịch

20:44 01/11/2021

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh công bố triển khai bốn nhóm chính sách hỗ trợ, miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thực hiện Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, ngày 27/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch.

Theo đó, Cục Thuế TPHCM thông tin đến doanh nghiệp và người dân về chính sách hỗ trợ của Chính phủ, cụ thể có 4 nhóm giải pháp hỗ trợ miễn giảm.

Thứ nhất, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

Thứ ba là giảm thuế GTGT kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Cuối cùng là miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.Thứ hai là miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV/2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021.

PV