Công ty Địa ốc Hoàng Quân: Triển khai phân khúc bất động sản nông nghiệp năm 2018

DNHN - Sáng ngày 23/06/2018, tại TP.HCM, Công ty Địa ốc Hoàng Quân (HoSE:HQC) tổ chức Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2018.

Năm 2017, Công ty triển khai đồng loạt 12 dự án NOXH, nhà ở giá rẻ, cung ứng cho thị trường 15.341 căn hộ với tổng đầu tư 11.820 tỷ đồng.

Theo Hoàng Quân, với việc gói hỗ trợ vay ưu đãi cho Nhà ở xã hội vẫn chưa được triển khai, đây là một khó khăn lớn mà công ty phải đối mặt. Điều này dẫn đến việc nguồn thu từ tiến độ thanh toán tại các dự án chậm so với dự định đã ảnh hưởng đến dòng tiền tại các dự án.

Kết thúc năm 2017, Công ty Địa ốc Hoàng Quân đạt doanh thu 507,8 tỷ đồng, LNST đạt 65,4 tỷ đồng, hoàn thành tương ứng 25,4% kế hoạch doanh thu và 32,7% so với kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra.

Tại Đại hội lần này, Công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 là 1.632 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (LNST) là 172 tỷ đồng, tương đương lần lượt gấp 3,2 thực đạt về doanh thu và 2,6 lần thực đạt về LNST của năm 2017.

Năm 2018, với diễn biến thị trường và nguồn lực sẵn có, Ban Tổng giám đốc hoạch định trong kế hoạch giảm mạnh tỷ trọng đầu tư NOXH, nâng tỷ BĐS thương mại, trong đó tập trung vào phân khúc nhà ở trung bình và trung cấp, BĐS văn phòng, du lịch, nghỉ dưỡng; đồng thời triển khai phân khúc BĐS nông nghiệp.

Tại ĐHCĐ, HĐQT còn trình một số nội dung quan trọng như kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, đề xuất phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu ghi sổ có ghi danh với thời gian đáo hạn 1-5 năm. Thời gian thực hiện trong năm 2018 và quý I/2019.

Để thực hiện kế hoạch năm 2018, Công ty đẩy mạnh tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tập trung nguồn tiền và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tăng tỷ suất sinh lợi. Bên cạnh đó, công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xuyên suốt từ hoạt động quản lý, văn phòng đến thi công dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí…

Thanh Thiện

Tin liên quan