Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc bị nộp phạt và truy thu hơn 387 triệu đồng

DNHN - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hơn 255 triệu đồng, gồm thuế GTGT và thuế TNCN của năm 2020 và 2021.

Ngày 21/06/2022, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NEDEN, NED/UPCoM) nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, NED đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hơn 255 triệu đồng, gồm thuế GTGT và thuế TNCN của năm 2020 và 2021. Đồng thời, Công ty cũng không nộp phụ lục theo quy định với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (năm 2021) kèm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc bị nộp phạt và truy thu hơn 387 triệu đồng
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc bị nộp phạt và truy thu hơn 387 triệu đồng.

Để khắc phục, Cục thuế tỉnh Gia Lai yêu cầu NED nộp số tiền thuế còn thiếu vào ngân sách tổng cộng hơn 287,5 triệu đồng, trong đó gồm 255 triệu đồng tiền thuế GTGT và 32,5 triệu đồng tiền thuế TNCN.

Bên cạnh đó, NED cũng cần nộp phạt vi phạm hành chính vì khai sai thuế 57,5 triệu đồng; nộp phạt hành chính vào ngân sách Nhà nước 11,5 triệu đồng; nộp tiền chậm thuế 30,825 triệu đồng. Tổng cộng là 99,83 triệu đồng.

Tổng số tiền NED bị phạt và truy thu là hơn 387 triệu đồng. Thời hạn thi hành là 10 ngày kể từ khi có quyết định.

PV

Bài liên quan