Cơ chế một cửa Quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN: Hướng tới thực hiện thủ tục hành chính cấp độ 4

Tại cuộc họp Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban 1899 đã yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai cơ chế ASW và NSW để bảo đảm thực hiện thủ tục hành chính cấp độ 4.

Theo đánh giá của Ủy ban 1899, các bộ, ngành liên quan đã có những nỗ lực trong việc triển khai NSW và ASW trên tinh thần tạo thuận lợi thương mại, nhất là với hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản.

co che mot cua quoc gia va co che mot cua asean huong toi thuc hien thu tuc hanh chinh cap do 4

Tính đến hết tháng 8/2020, NSW đã có 200 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được kết nối (tăng 12 thủ tục so với năm 2019), với trên 3,2 triệu hồ sơ và trên 40.000 doanh nghiệp. Các bộ, ngành đã xây dựng mới và hoàn thành kiểm tra kết nối, đang chuẩn bị triển khai chính thức 14 thủ tục hành chính mới theo NSW, trong đó Bộ Công Thương có 6 thủ tục; Bộ Quốc phòng 6 thủ tục; Bộ Y tế 2 thủ tục. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã xây dựng mới và đang kiểm thử đối với 9 thủ tục hành chính mới khác.

Với ASW, Việt Nam đã kết nối thêm với 5 nước ASEAN (Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines), nâng tổng số thành viên đã kết nối ASW lên 9 nước. Tính đến hết tháng 8/2020, Việt Nam đã tiếp nhận từ các nước ASEAN trên 179.000 chứng nhận xuất xứ (C/O), đồng thời gửi sang các nước ASEAN trên 263.000 C/O; đàm phán để trao đổi chứng nhận xuất xứ với Liên minh Kinh tế Á-Âu; trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc và New Zealand.

Liên quan đến cải cách kiểm tra chuyên ngành, đến nay, tỷ lệ các lô hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra trong giai đoạn thông quan đã giảm từ 33% xuống còn 19%. Các bộ, ngành đã rà soát, loại bỏ chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm danh mục hàng hóa cũng như tiêu chuẩn, quy chuẩn nhóm hàng phải kiểm tra chuyên ngành; rà soát, xây dựng văn bản pháp luật, điện tử hóa thủ tục, đổi mới công tác kiểm tra; rà soát các địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung…

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu nhằm đơn giản hóa, chuẩn hóa, thống nhất quy trình và thủ tục kiểm tra, mở rộng đối tượng miễn kiểm tra, bảo đảm vai trò kiểm soát của nhà nước thông qua quản lý rủi ro, thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên không quá 5% để đánh giá tuân thủ pháp luật...

Để thực hiện tốt kế hoạch triển khai NSW và ASW, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu: Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành thiết lập cơ chế và đẩy nhanh chia sẻ dữ liệu điện tử nhằm tối ưu hóa việc sử dụng NSW theo hướng tạo thuận lợi, giảm chi phí cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục.

Lan Ngọc

Tin liên quan