Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: Chấn chỉnh tình trạng doanh nghiệp ôm đất dự án rồi bỏ hoang

08:27 03/10/2023

Chiều 2-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí tại buổi họp báo quý III liên quan đến nhiều doanh nghiệp (DN) nhà đầu tư trong thời gian trước đây ôm đất dự án rồi bỏ hoang, bộc lộ nhiều bất cập.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi- Đặng Văn Minh thừa nhận, những năm trước đây, việc cấp chủ trương đầu tư quá dễ giải, bên cạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm chưa thường xuyên, nghiêm túc; ý thức tự lực, tự tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, còn trông chờ, ỷ lại sự chỉ đạo của cấp trên.

Đặc biệt một số cấp ủy đảng chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, chưa làm hết trách nhiệm được giao, còn đùn đẩy, né tránh, ngại va chạm; công tác phối hợp triển khai thực hiện thiếu chặt chẽ, cá thể hóa trách nhiệm chưa rõ ràng; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; chủ trì buổi họp báo quý III
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi-Đặng Văn Minh chủ trì buổi họp báo quý III.

Theo ông Đặng Văn Minh, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi luôn đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thật sự thông thoáng, thân thiện với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Quá trình thực hiện thu hút, kêu gọi đầu tư, Quảng Ngãi luôn chú trọng lắng nghe, nắm bắt kịp thời những quan tâm mà DN, nhà đầu tư đến với địa phương cần, nhất là những vấn đề liên quan đến sự hỗ trợ từ đội ngũ lãnh đạo các cấp, các ngành; các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; hệ thống kết cấu hạ tầng và các loại hình dịch vụ hỗ trợ DN; các cơ chế chính sách, ưu đãi đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực; môi trường cạnh tranh thông thoáng, bình đẳng giữa các DN, thành phần kinh tế…

Theo ông Minh, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi luôn đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thật sự thông thoáng, thân thiện với cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư
Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi luôn đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thật sự thông thoáng, thân thiện với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. công trình quan trọng.

Đến nay, tổng số DN hoạt động trên địa bàn tỉnh là trên 7.045 DN. Tỉnh cũng đã đầu tư xây dựng hơn 1.240 dự án, công trình quan trọng, trong đó các dự án đầu tư có quy mô lớn đã và đang triển khai trên địa bàn KKT Dung Quất như: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu liên hiệp Sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất, Nhà máy Công nghiệp nặng Doosan, Nhà máy sản xuất General Electric; KCN nhẹ Bình Hoà - Bình Phước; KCN - đô thị và dịch vụ VSIP Quảng Ngãi; các cụm nhà máy của Tập đoàn Hoà Phát, Tổ hợp các dự án điện khí….

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiều doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư trong thời gian trước đây tình trạng ôm đất dự án rồi bỏ hoang gây bứt xúc cho người dân và dư luận.
 Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời gian trước đây ôm đất dự án rồi bỏ hoang, gây bứt xúc cho người dân và dư luận.

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư (kể cả dự án đầu tư công và dự án các nhà đầu tư) còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời gian trước đây ôm đất dự án rồi bỏ hoang, gây bứt xúc cho người dân và dư luận.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng này, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch, thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trọng tâm.

Cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX và Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chủ động hội nhập quốc tế cho địa phương.

Đồng thời, đổi mới công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong năm 2023; hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050", Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

 Trọng Tâm