Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng Công an nhân dân xứng đáng là "thanh bảo kiếm sắc bén", "lá chắn vững chắc" của chế độ

17:30 11/06/2024

Lực lượng Công an nhân dân (CAND) thực sự là lực lượng tiên phong, "đi trước mở đường" góp phần mở rộng quan hệ và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã nhấn mạnh trong Hội nghị bàn giao công tác và chúc mừng Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, được tổ chức sáng nay ngày 11/6/2024 tại Hà Nội.

Tại hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm điểm lại 6 mặt công tác nổi bật, trong đó, đã tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Chỉ đạo triển khai quyết liệt các chủ trương, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Các biện pháp và các mặt công tác Công an được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Lực lượng CAND đã gương mẫu đi đầu trong xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, thể chế, chính sách, pháp luật về an ninh trật tự. 

Lực lượng CAND gương mẫu, đi đầu, tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ nhân dân; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, tích cực lan tỏa trong xã hội, tạo được "văn hóa mới" trong việc chấp hành Luật giao thông của người dân.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại Công an nhân dân, tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế, hỗ trợ bạn bè quốc tế khi xảy ra thiên tai. Lực lượng CAND thực sự là lực lượng tiên phong, "đi trước mở đường" góp phần mở rộng quan hệ và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Lần đầu tiên lực lượng CAND có một Nghị quyết tổng thể, toàn diện của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bước đầu triển khai thực hiện, đạt được những kết quả hết sức tích cực…

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng CAND tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh trật tự, tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch nước cũng nêu rõ: “Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn chiến lược, các thành phố lớn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng, trọng tâm là Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031".

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tiếp tục thực hiện tốt vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác Công an. Tiếp tục mở rộng công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; tham gia có hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình, xứng đáng là lực lượng "đi trước mở đường".

Chủ tịch nước nhấn mạnh việc chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trọng tâm là hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí lực lượng bảo đảm tinh gọn, chuyên sâu, tăng cường cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu; quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp. Tổ chức thật ý nghĩa, thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gửi lời cảm ơn tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng CAND đã ủng hộ, giúp đỡ đồng chí hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước chúc lực lượng CAND anh hùng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là "thanh bảo kiếm sắc bén", "lá chắn vững chắc" của chế độ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, tân Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và khẳng định, đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của đồng chí, mà còn là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào chung của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn lực lượng CAND. Đồng thời, đây còn là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thành tích, công lao đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định bước trưởng thành, phát triển của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước; sự quản lý, điều hành của Chính phủ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp uỷ, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, đồng chí tân Bí thư, Bộ trưởng với năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình, trên cương vị công tác mới sẽ cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ và lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, tân Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an
Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, tân Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Vinh dự nhận bàn giao công tác từ Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc nhất đến đồng chí Chủ tịch nước - nhà lãnh đạo không ngừng truyền cảm hứng, gắn kết tư tưởng, hành động trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, trong toàn lực lượng CAND bằng sự nêu gương, bản lĩnh, trí tuệ, sự quyết đoán, tinh thần tận tụy, hết lòng vì nước, vì dân, với những chủ trương chiến lược.

"Tầm nhìn, trí tuệ, tâm huyết của đồng chí Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân, với lực lượng CAND; cùng với sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã là nguồn vô tận, tạo điều kiện thuận lợi để lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an, trong đó có cá nhân tôi không ngừng rèn luyện, phấn đấu lập thành tích, chiến công" - Bộ trưởng khẳng định.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Lương Tam Quang ký kết bàn giao công tác tại hội nghị.
Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Lương Tam Quang ký kết bàn giao công tác tại hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, ngay sau buổi bàn giao, mà thực tế là ngay sau khi vinh dự nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí đã quyết liệt, khẩn trương chỉ đạo các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, tiếp nối những tư tưởng, những chỉ đạo, những công việc mà Chủ tịch nước Tô Lâm đang lãnh đạo, chỉ đạo, với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự hội nghị.
Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của Chủ tịch nước Tô Lâm; sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết đồng lòng của các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; sự động viên, khích lệ, giúp đỡ của các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ lão thành để đồng chí có thể hoàn thành trọng trách được giao…

Uyển Nhi (t/h)