Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

DNHN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đề nghị, hai địa phương cần đổi mới phương thức cách làm, để thúc đẩy các sở, ban, ngành tháo gỡ khó khăn, tìm ra lĩnh vực mũi nhọn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt Đà Nẵng, Quảng Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kinh tế của Quảng Nam và Đà Nẵng tăng trưởng âm. Đầu năm 2021, sau Đại hội XIII của Đảng, hai địa phương đã có bước tổ chức lại bộ máy, vì vậy có những chuyển biến đáng mừng. Vào quý 1, năm 2021, tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng có sự tăng trưởng vượt bậc.

Đà Nẵng là thành phố trung tâm của miền Trung. Đà Nẵng - Quảng Nam là đầu tàu tăng trưởng của miền Trung và là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, hai địa phương cần đổi mới phương thức cách làm, để thúc đẩy các sở, ban, ngành tháo gỡ khó khăn, tìm ra lĩnh vực mũi nhọn.

Quảng Nam và Đà Nẵng cần có khát vọng, tạo dấu ấn riêng, trở thành nơi đáng sống; nỗ lực chung tay vào công cuộc xây dựng một Việt Nam hùng cường. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, lãnh đạo hai địa phương cần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, có quyết tâm, khát vọng, huy động sự đồng lòng, ủng hộ của người dân. Hai địa phương này phấn đấu là thiên đường du lịch an toàn của quốc tế.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đà Nẵng, Quảng Nam cần hoàn thiện bộ máy tổ chức, khắc phục yếu kém, nâng cao ý chí, thúc đẩy cải cách, sắp xếp bộ máy tinh gọn phát huy tinh thần dân chủ đổi mới. Cần tạo môi trường thuận lợi trong kinh doanh, chống tiêu cực, xây dựng niềm tin trong môi trường đầu tư mới và đặt quyền tự do cho người dân, doanh nghiệp trong mọi hoàn cảnh.

PV

Tin liên quan