Chính sách gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất đạt kết quả khả quan

20:39 03/10/2023

Trong 9 tháng đầu năm, việc triển khai các chính sách gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất đạt được những kết quả rất khả quan.

Theo Bộ Tài chính, để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2023, trong 9 tháng đầu năm, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là khoảng 148.292 tỷ đồng. Trong đó số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn ước đạt 102.939 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 45.353 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, việc triển khai các chính sách gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất đạt được những kết quả rất khả quan. Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 102.939 tỷ đồng, trong đó số tiền thuế còn được tiếp tục gia hạn là khoảng 63.258 tỷ đồng. Cụ thể:

Chính sách gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất đạt kết quả khả quan
Chính sách gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất đạt kết quả khả quan.

Thứ nhất, gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB theo Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 15/5/2023: Tính từ thời điểm Nghị định có hiệu lực (21/6/2023) đến nay, ước tính số tiền thuế đề nghị được gia hạn là khoảng 6.064 tỷ đồng.

Thứ hai, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhận và tiền thuê đất theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023: Tính từ thời điểm Nghị định có hiệu lực (14/4/2023) đến nay: Số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn ước tính khoảng 96.875 tỷ đồng, trong đó số tiền thuế, tiền thuê đất còn được gia hạn là khoảng 57.197 tỷ đồng.

Đối với các chính sách giảm thu, tổng số tiền thuế, phí giảm hỗ trợ cho người dân và DN trong 9 tháng đầu năm 2023 ước tính khoảng 45.353 tỷ đồng. Trong đó, một số chính sách hỗ trợ DN và người dân đã ban hành và có hiệu lực trong năm 2022 tác động làm giảm số thu NSNN trong những tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ ước tính khoảng 9.192 tỷ đồng. Trong đó:

Thứ nhất, chính sách giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ được quy định theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ về việc quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thời gian áp dụng từ 01/02/2022 đến 31/12/2022 tuy nhiên, do độ trễ về thời hạn kê khai thuế nên làm giảm NSNN trong tháng 1 năm 2023 ước tính là khoảng 2.960 tỷ đồng.

Thứ hai, chính sách giảm mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa, nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 từ ngày 11/07/2022 đến 31/12/2022 ước tính làm giảm NSNN tháng 1 năm 2023 là khoảng 6.232 tỷ đồng.

PV (t/h)