Cách các nhà đầu tư mạo hiểm có thể giúp các startup thiết lập và đáp ứng các mục tiêu ESG

10:00 11/01/2022

Những thách thức phức tạp mà thế giới phải đối mặt ngày nay như biến đổi khí hậu, quá trình chuyển đổi năng lượng và bất bình đẳng ngày càng tăng ,... đã buộc các công ty lớn phải hành động, đổi mới mô hình kinh doanh, hoặc tái thiết kế hoàn toàn các sản phẩm, dịch vụ của họ. Những hành động này rất quan trọng để đảm bảo một tương lai bền vững. Nhưng các công ty lớn không thể làm điều này một mình và các liên doanh non trẻ cũng cần phải là một phần của những giải pháp cho vấn đề này.

Các mục tiêu ESG - Environmental, Social, & Governance (Môi trường, xã hội và quản trị).

Các mục tiêu ESG - Environmental, Social, & Governance (Môi trường, xã hội và quản trị)

Tuy nhiên, bất kỳ hy vọng nào trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của xã hội đều phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho các công ty khởi nghiệp như vậy. 1 nhóm nghiên cứu người Anh đã thực hiện 17 phiên phỏng vấn dài với 25 cá nhân khác nhau đại diện cho 15 nhà đầu tư, LP và những người tham gia thị trường khác - bao gồm Quỹ đầu tư châu Âu (EIF), Quỹ phát triển FMO Ventures Hà Lan, Balderton, Beringea và Index Ventures - từ 5 quốc gia khác nhau. Nhóm đã học được rằng việc kết hợp các mục tiêu ESG trong quy trình cấp vốn đầu tư mạo hiểm - mặc dù ngày càng trở nên phổ biến - vẫn là một thực tiễn mới. Nó cũng là một thách thức: các nhà đầu tư mạo hiểm cần phải phát triển khả năng lựa chọn và sàng lọc, xem xét lại các mô hình định giá của họ và thiết kế lại bảng điều khoản để kết hợp các vấn đề ESG. Bất chấp những thách thức này, các nhà đầu tư mạo hiểm đã nhận thức rõ hơn và sẵn sàng đưa các mục tiêu ESG hơn bao giờ hết.

Nhiều người trong số những người được phỏng vấn của nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng hội nhập đặt ra ba thách thức chính.

Thứ nhất, việc thúc đẩy các mục tiêu ESG giữa các công ty danh mục đầu tư phụ thuộc vào sự phát triển của các công cụ cụ thể, thiết thực, cũng như các khuôn khổ đo lường và điểm chuẩn. Các nhà đầu tư mạo hiểm cần có khả năng đánh giá, giám sát và tư vấn về hiệu suất ESG của các dự án liên doanh của họ cả từ quan điểm giảm thiểu rủi ro và quan điểm tạo ra giá trị. 

Thứ hai, việc thúc đẩy thực hành ESG giữa các công ty khởi nghiệp đòi hỏi các nhà đầu tư mạo hiểm trước tiên phải nâng cao và củng cố tính hợp pháp cho các tuyên bố của chính họ. Đến lượt nó, điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc tích hợp các mục tiêu ESG vào mô hình hoạt động của chính các nhà đầu tư mạo hiểm thông qua các biện pháp khuyến khích, quy trình và cấu trúc. Những thay đổi này là cần thiết để xây dựng khả năng của các nhà đầu tư mạo hiểm nhằm ảnh hưởng đến các công ty khởi nghiệp cũng như tính xác thực của họ trong mắt các công ty khởi nghiệp.

Cuối cùng, và có lẽ là quan trọng nhất, các nhà đầu tư mạo hiểm cần tìm cách hỗ trợ các công ty khởi nghiệp để tăng cường sự kết hợp đích thực của các yếu tố ESG. Các quy trình cần thiết để áp dụng các yếu tố ESG cho các công ty khởi nghiệp khác với các quy trình áp dụng cho các công ty đại chúng, lớn vì chi phí đo lường, giám sát và báo cáo về các yếu tố ESG sẽ cao hơn ở các dự án trẻ hơn, do họ phải đối mặt với nhiều hạn chế đáng kể hơn về nguồn nhân lực, năng lực quản lý và nguồn tài chính. Liên quan tới hiện trạng trên, các công ty khởi nghiệp thường xoay quanh mô hình kinh doanh cốt lõi của họ, điều này khiến việc đặt ra các mục tiêu ESG của công ty trở nên khó khăn hơn.

Các vấn đề và khả năng cần thiết

Khi đã xác định được những rào cản có hệ thống này đối với việc tích hợp ESG, nhóm nghiên cứu người Anh tin rằng bước tiếp theo quan trọng đối với các nhà đầu tư mạo hiểm là xây dựng năng lực tích hợp ESG nội bộ và năng lực đánh giá dựa trên ESG trong mô hình kinh doanh của chính những startup mà họ rót vốn. Dựa trên các cuộc phỏng vấn của nhóm cho đến nay, họ đã xác định ba loại vấn đề chính mà các nhà đầu tư mạo hiểm nên ưu tiên:

Lựa chọn và sàng lọc các khoản đầu tư: Các nhà đầu tư mạo hiểm thường giỏi đánh giá các nhóm và thị trường bằng cách sử dụng các tiêu chí truyền thống, chẳng hạn như thị trường, nhóm, sản phẩm, mức độ đổi mới và các điều khoản thỏa thuận. Tuy nhiên, trong tương lai, họ phải xây dựng khả năng đánh giá tương ứng đối với các yếu tố ESG, đặc biệt là đối với giai đoạn thẩm định. Làm như vậy sẽ cho phép họ đánh giá mức độ mà các công ty khởi nghiệp đã thực sự tích hợp các yếu tố ESG cả về khía cạnh giảm thiểu rủi ro và quan trọng là về mặt nắm bắt cơ hội tăng trưởng tiềm năng. 

Những câu hỏi sau đây sẽ hướng dẫn việc ra quyết định của các nhà đầu tư mạo hiểm: mô hình kinh doanh của liên doanh đóng góp ở mức độ nào để giải quyết thách thức ESG quan trọng trong ngành của nó? Ở mức độ nào thì giải pháp khởi nghiệp là duy nhất, sáng tạo và có thể mở rộng quy mô nhanh chóng và sinh lợi trong khi vẫn đạt được tác động xã hội tích cực bằng cách giải quyết vấn đề ESG? Cơ hội bền vững như thế nào đối với các xu hướng ESG hiện tại và giải pháp dễ bị người khác bắt chước như thế nào? Việc tích hợp ESG không chỉ nâng cao đáng kể quy trình thẩm định của VC mà còn cho phép công ty đưa ra các quyết định đầu tư mạnh mẽ hơn. Loại tiêu chí ESG này không chỉ nên được xem xét ở giai đoạn thẩm định mà còn phải phát triển qua các giai đoạn tăng trưởng khác nhau của công ty khởi nghiệp.

Định giá: Các nhà đầu tư mạo hiểm cần định giá sao cho phải phản ánh chính xác tác động xã hội và môi trường mà các công ty khởi nghiệp có yếu tố ESG mạnh sẽ tạo ra trong trung và dài hạn. Các nhà đầu tư cần phát triển các công cụ mới phù hợp để đo lường các khoản đầu tư có mục tiêu cốt lõi là tạo ra một cách tổng hợp hiệu quả tài chính và tác động xã hội tích cực theo cách tích hợp. Các nhà đầu tư nên tự hỏi: Làm thế nào tốt nhất chúng ta có thể đánh giá giá trị tương lai của một công ty khởi nghiệp theo định hướng ESG? Điểm chuẩn và các bội số có thể so sánh được sẽ là cần thiết. Tương tự, việc chia sẻ thông tin về lợi nhuận của các công ty khởi nghiệp theo định hướng ESG sẽ trở nên cần thiết. Hiện nay, việc xây dựng nhanh chóng nhiều cơ sở dữ liệu và các nguồn thông tin tài chính liên quan đến việc tài trợ và định giá cho startup. Mục tiêu bao trùm của các công cụ mở rộng nhanh chóng này là tăng cường sự tinh tế của các nhà đầu tư trong việc đưa ra các lựa chọn trong không gian ESG trong thời gian tới.

Bảng điều khoản, giám sát và số liệu

Nhóm nghiên cứu người Anh đã phát hiện ra rằng ngày càng có nhiều nhà đầu tư mạo hiểm sử dụng các chỉ số đo lường đa dạng như một phần của yêu cầu thông tin đối với các công ty danh mục đầu tư mới. Nhưng cần phải tính toán nhiều hơn nữa. Bảng thuật ngữ theo truyền thống thiết lập các quy tắc của trò chơi. Câu hỏi quan trọng bây giờ là làm thế nào để kết hợp các yêu cầu ESG mà a) hiệu quả, b) thúc đẩy giá trị và c) không phải là gánh nặng không cần thiết đối với các công ty danh mục đầu tư. Nhóm đã xác định một số nhà đầu tư mạo hiểm ở Châu Âu đã đi tiên phong trong việc kết hợp các tham chiếu đến các yếu tố ESG như một tín hiệu quan trọng về cam kết của họ đối với các vấn đề ESG. Để tích hợp đầy đủ ESG vào bảng điều khoản, các VC phải không ngại tham gia trực tiếp với các công ty khởi nghiệp về các vấn đề ESG (tức là phát triển cụ thể một kế hoạch tham gia ESG); họ nên sử dụng các khuôn khổ quan trọng tự nguyện từ thị trường công làm điểm khởi đầu để khám phá các vấn đề ESG quan trọng trong ngành của công ty khởi nghiệp; và họ nên sẵn sàng thử nghiệm và tìm hiểu thông qua thử và sai về loại quy tắc ESG có thể hiệu quả.

Xác định các yếu tố ESG ưu tiên là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn của nhóm nghiên cúu chỉ ra rằng không thể áp dụng phương pháp tiếp cận một kích thước phù hợp với tất cả. Ví dụ: một công ty khởi nghiệp công nghệ sinh học có các nhu cầu khác với một công ty khởi nghiệp fintech và một công ty phát triển pin cho ô tô điện có các nhu cầu khác với một công ty tập trung vào các lựa chọn thay thế dựa trên thực vật, chẳng hạn như Oatly hoặc Impossible Foods. Với điều kiện đầu tư mạo hiểm là một ngành chuyên biệt theo các lĩnh vực, các nhà đầu tư mạo hiểm từ cùng lĩnh vực có thể làm việc cùng nhau, theo cách họ cung cấp các giao dịch, để xác định hầu hết các yếu tố ESG có liên quan.

Mục đích của ngành đầu tư mạo hiểm 

Các nhà đầu tư có tổ chức tức là các đối tác trách nhiệm hữu hạn trong các nhà đầu tư mạo hiểm đang tích cực tìm kiếm thêm các khoản đầu tư theo định hướng ESG trên thị trường vốn tư nhân. Việc trở thành động lực đầu tiên với tư cách là một quỹ VC định hướng ESG có thể trở thành nguồn lợi thế cạnh tranh. Nó sẽ giúp thu hút các công ty danh mục đầu tư chất lượng cao đang mong muốn giúp giải quyết một số thách thức cấp bách nhất hiện nay, bao gồm cả tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Không chỉ mô hình VC mà trên thực tế, mục đích của ngành VC có thể là một mục tiêu mới và đầy tham vọng: xác định và tài trợ cho những mô hình kinh doanh mới mang tính đột phá đó sẽ bổ sung cho những nỗ lực của chúng tôi trong nhiệm vụ toàn cầu hướng tới một mục tiêu bền vững hơn và tương lai toàn diện hơn cho tất cả mọi người.

Đức Nguyễn