Cà Mau: Sở Thông tin và Truyền thông đối thoại với doanh nghiệp giải đáp thắc mắc, kiến nghị

18:48 15/06/2024

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau tổ chức đối thoại giữa cơ quan Nhà nước với doanh nghiệp viễn thông, cung cấp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Buổi gặp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận hệ thống văn bản pháp luật cũng như đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng pháp luật, giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Quốc Chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, cho biết, thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn được đơn vị quan tâm, chú trọng. Các đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Trần Quốc Chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau,  giải đáp thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi đối thoại.
Ông Trần Quốc Chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi đối thoại.

Ngoài ra, các công chức, viên chức và người lao động luôn có ý thức tuân thủ pháp luật và tích cực học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả trong việc phổ biến và giáo dục pháp luật, cũng như hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, sở đã thành lập Tổ pháp chế. Thực hiện các hoạt động pháp chế, bao gồm phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các thành viên của Tổ pháp chế được chọn từ các phòng chuyên môn phụ trách các lĩnh vực quản lý của Sở và được tạo điều kiện tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện chất lượng và hiệu quả.

Tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp là một trong những nhóm nhiệm vụ và giải pháp quan trọng đã được xác định trong Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2024 của đơn vị.

Trong buổi đối thoại, đại diện Mobiphone Cà Mau cho biết, trong thời gian hoạt động tại Cà Mau, đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chức năng địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông đã có những chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể trong việc sử dụng chung mạng lưới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn.

Đại diện VNPT Cà Mau cũng đã nêu kiến nghị cần có sự quan tâm hơn trong việc xây dựng các trạm thông tin mới, bao gồm trình tự cấp phép và xây dựng các trạm trong phạm vi đất rừng.

Đại diện VNPT Cà Mau đề nghị ngành chức năng quan tâm quy trình cấp phép xây dựng, trong đó có việc xây dựng trên đất rừng.  (Ảnh chụp tại VNPT Cà Mau)
Đại diện VNPT Cà Mau đề nghị ngành chức năng quan tâm quy trình cấp phép xây dựng, trong đó có việc xây dựng trên đất rừng. (Ảnh chụp tại VNPT Cà Mau).

Nhiều trụ sở của Bưu điện nằm tại các khu vực trung tâm, nhưng một số trụ sở không sử dụng hết diện tích nên đã ký kết hợp tác với một số đơn vị khác. Sở Thông tin và Truyền thông đã có ý kiến xem xét và hỗ trợ nhằm đảm bảo đơn vị hoạt động hiệu quả và tuân thủ quy định.

Hầu hết các phản ánh và kiến nghị từ các đơn vị tham gia đối thoại đã được ông Trần Quốc Chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cùng đại diện một số sở, ngành trong tỉnh tiếp nhận và giải đáp tại chỗ. Ngoài ra, các doanh nghiệp tham dự cũng đã cung cấp một số thông tin pháp lý cơ bản liên quan đến hoạt động của họ cũng như các chủ trương về trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Ông Trần Quốc Chính mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được những đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp, để đơn vị với chức năng quản lý Nhà nước có thể kịp thời xử lý, tham mưu, và kiến nghị các biện pháp xử lý nhằm tạo điều kiện tốt nhất, tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh.

Ngọc Thư (Theo CMO)