Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc lý giải vì sao giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng

05:06 02/06/2023

Điều quan trọng hiện tại là phải làm mọi cách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường năng lực, cũng như tăng cường năng lực của nền kinh tế, theo ông Phớc .

Ảnh minh họa
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Chiều (1/6), giải trình và làm rõ một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, về vấn đề giảm 2% thuế VAT, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, theo tờ trình, Chính phủ đề xuất giảm từ 1/7/2023 đến hết năm. Tuy nhiên một số đại biểu cho rằng thời gian giảm là ngắn và đề nghị kéo dài thời gian giảm đến hết năm 2024 hoặc 2025.

Về vấn đề này theo ông Phớc, thứ nhất phương án của Chính phủ được Ủy ban Tài chính, Ngân sách thẩm định và đã được Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Vấn đề thứ hai là Nghị quyết 43 chỉ có hiệu lực cho đến hết năm nay. Ngoài ra việc giảm thuế phải phù hợp với việc cái cân đối ngân sách. Bên cạnh đó, giảm thuế VAT là kích cầu tiêu dùng để giải quyết cái khó khăn một cách tức thời, tức là trong giai đoạn hiện nay.

"Vì những lý do đó cho nên phương án đề xuất là giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng", Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Về một số ý kiến đề xuất cân nhắc mở rộng phạm vi đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng, áp dụng mức thuế suất 8% VAT (giảm 2%) đối với mặt hàng ô tô trong nước, bao gồm cả dòng xe dưới 24 chỗ ngồi. Theo ông Phớc, ô tô đang chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 43.

"Cho nên là chúng ta không đưa ô tô vào danh mục được giảm 2% thuế VAT", Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh

Theo ông Phớc, điều quan trọng hiện tại là phải làm mọi cách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường năng lực, cũng như tăng cường năng lực của nền kinh tế.

"Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn có thể tốt hơn việc được giảm thuế", ông Phớc cho biết.

Hành động hướng tới doanh nghiệp

Cuối phần giải trình, đánh giá chung về nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhận định khó khăn hiện nay vấn đề tổng cầu. Để tăng tổng cầu cần phải tăng tiêu dùng xã hội, thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư công… Do đó Bộ trưởng đề nghị phân cấp mạnh mẽ hơn cho địa phương, bộ, ngành. Các cơ quan tập trung giải quyết vướng mắc về pháp lý, đặc biệt là đất đai, công trình điện, cung ứng vốn…

Với quan điểm, doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế, doanh nghiệp phát triển thì sẽ giải quyết việc làm, thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách, Bộ trưởng nhấn mạnh cần “hành động, hành động và hành động hướng đến doanh nghiệp”.

Về đề xuất giảm 50% phí trước bạ với ô tô trong nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết đã trình với Chính phủ. Và Chính phủ đã đồng thuận với kiến nghị này: "Giảm 50% thuế trước bạ với ô tô sản xuất trong nước".

Về số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng tồn dư gửi tại ngân hàng, theo ông Phớc, số tiền này đã được bố trí nhiệm vụ chi và đã có trong dự toán ngân sách được Hội đồng Nhân dân tỉnh và Quốc hội phê chuẩn. Vì vậy không lấy nguồn này để chi cho các nhiệm vụ chi khác bởi vì luật pháp quy định là các khoản chi đều phải nằm trong dự toán.

"Chúng ta muốn cơ cấu chi thì phải trình với Quốc hội", ông Phớc nhấn mạnh.

Thanh Hà