Bộ Tài chính phản hồi kiến nghị chính sách thuế từ VASEP

16:45 21/09/2023

Trước đó, VASEP đã kiến nghị Bộ Tài chính thực hiện các biện pháp như đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu.

Bộ Tài chính đã đưa ra câu trả lời đối với các đề xuất và kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) liên quan đến các vấn đề thuế GTGT, giảm thuế nhập khẩu, và áp trần chi phí lãi vay khi tính thuế TNDN.

VASEP đã kiến nghị Bộ Tài chính thực hiện các biện pháp như đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, kéo dài các chính sách miễn giảm thuế, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất và miễn giảm các loại phí cho đến hết năm 2023. Bộ Tài chính đã nghiên cứu và đưa ra các giải pháp hỗ trợ trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là các giải pháp liên quan đến thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Điều này bao gồm gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong năm 2023.

Bộ Tài chính phản hồi kiến nghị chính sách thuế từ VASEP
Bộ Tài chính phản hồi kiến nghị chính sách thuế từ VASEP.

Hiệp hội VASEP cũng đã đề nghị sửa đổi một số điểm của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP để giảm áp trần chi phí lãi vay khi tính thuế TNDN. Bộ Tài chính đã ghi nhận ý kiến này và đang thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 132/2020/NĐ-CP để xem xét sửa đổi và bổ sung nếu cần thiết.

Ngoài ra, VASEP đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu đối với đậu tương khô từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi tại Việt Nam. Bộ Tài chính đã đáp lại bằng việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 58/NQ-CP và sẽ rà soát các mức thuế suất thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu ưu đãi cho các nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất trong nước.

Cuối cùng, VASEP đã đề xuất cải tiến quy trình kiểm tra sau thông quan cho các doanh nghiệp, đặc biệt là giảm việc kiểm tra đối với những doanh nghiệp có qui trình vận hành tốt và không có lịch sử vi phạm quy định về hoạt động xuất nhập khẩu. Bộ Tài chính đã ghi nhận ý kiến này và cho rằng cần xem xét thêm để đưa ra các quyết định phù hợp.

P.V (t/h)

Tags: