Bộ Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài chính thúc đẩy tổng cầu tiêu dùng

10:33 07/11/2023

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính chủ động đề xuất các giải pháp về miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí trong năm 2024, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kịp thời.

Bộ Tài chính đã tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn trong năm 2023, bằng cách áp dụng miễn, giảm, và gia hạn một số khoản thuế, phí, lệ phí. Theo thông tư mới được ban hành, có tổng cộng 35 khoản phí, lệ phí được giảm, như phí chứng khoán, y tế, cấp căn cước công dân, và thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Việc giảm phí, lệ phí này dự kiến sẽ giảm khoảng 700 tỷ đồng thu ngân sách nhà nước từ ngày 1/7/2023 đến hết 31/12/2023.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng cam kết tiếp tục rà soát và đề xuất các giải pháp tiếp theo nếu cần, nhằm đảm bảo sự ổn định của tình hình kinh tế. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra Công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21/10/2023, hướng dẫn thực hiện các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Bộ Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài chính thúc đẩy tổng cầu tiêu dùng
Bộ Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài chính thúc đẩy tổng cầu tiêu dùng.

Mới đây, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy nguồn lực, nâng cao khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21/10/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ động đề xuất các giải pháp về miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí trong năm 2024, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kịp thời. Bên cạnh đó, quyết liệt các giải pháp phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2023 vượt dự toán Quốc hội giao.

Bộ Tài chính đã đề xuất các giải pháp về chính sách tài chính để thúc đẩy tổng cầu tiêu dùng trong nước. Cụ thể, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp về giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2024 như: tiếp tục xem xét giảm thuế giá trị gia tăng 2% và xem xét giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu như đã áp dụng của năm 2023. Đồng thời, tiếp tục rà soát giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong nước; giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Về thu ngân sách năm 2023, Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 30/10 thu ngân sách đã đạt 85%, tương đương 1.366.000 tỷ đồng. Những tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp, từ vấn đề hóa đơn điện tử cho đến xây dựng trung tâm dữ liệu thuế, xây dựng cổng thông tin điện tử xuyên biên giới.

Ngoài ra, ngành tài chính cũng triển khai thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách...

Theo Bộ Tài chính, những giải pháp này vừa hỗ trợ cho các doanh nghiệp, khoan sức dân vừa thu được những khoản thu tiềm năng mà lâu nay chưa thu được, đảm bảo cho một nguồn lực để thực hiện chi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và chi phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

PV (t/h)