Bộ Công Thương lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Đề án Quy hoạch điện VIII

DNHN - Làm sao có thể thực hiện tốt Quy hoạch điện VIII trong tình hình hiện nay là nhu cầu điện vẫn tăng trưởng với tốc độ cao nhưng nguồn năng lượng sơ cấp ngày càng khan hiếm?

Dự thảo lần 1 Đề án Quy hoạch Điện VIII đã được Bộ Công Thương đưa ra công khai để lấy ý kiến góp ý tới ngày 17/3/2021. 

Mục tiêu Quy hoạch điện VIII hướng đến là huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho phát triển điện lực, bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng ngày càng cao, giá điện hợp lý.
Mục tiêu Quy hoạch điện VIII hướng đến là huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho phát triển điện lực, bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng ngày càng cao, giá điện hợp lý. 

Cụ thể, tới năm 2030, tổng công suất đặt nguồn điện của Việt Nam đạt 137,2GW, trong đó nhiệt điện than 26%; nhiệt điện khí 21%; thủy điện 18%; điện gió, mặt trời và năng lượng tái tạo khác 29%... Năm 2045, tổng công suất nguồn điện đạt gần 276,7GW, trong đó nhiệt điện than 18%; nhiệt điện khí 24%; thủy điện 9%; điện gió, mặt trời và năng lượng tái tạo khác trên 44%... Qua cơ cấu nguồn điện cho thấy Quy hoạch điện VIII khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo (ngoài thủy điện), từ khoảng 13% năm 2020 lên gần 30% năm 2030 và 44% năm 2045. 

Để đảm bảo cung ứng điện tới năm 2030, Việt Nam dự kiến phải nhập khẩu 1,2 triệu tấn LNG, 35,1 triệu tấn than vào năm 2025, tăng dần 8,5 triệu tấn LNG và 45 triệu tấn than vào năm 2030. Nhu cầu vốn đầu tư hàng năm cho chương trình phát triển nguồn và lưới điện lên tới 13 tỷ USD/năm giai đoạn 2021-2030; trong khi yêu cầu ngày càng cao về môi trường của các tổ chức quốc tế trong xem xét các khoản tín dụng hỗ trợ phát triển nguồn và lưới điện đặt ra nhiều áp lực, thách thức cho việc thực hiện Quy hoạch điện VIII. Điểm mấu chốt cần xem xét nữa là, hiện phần lớn các nguồn điện đã và đang đầu tư xây dựng đều nằm xa trung tâm phụ tải, trong khi xu hướng truyền tải điện thay đổi. Thay vì truyền tải điện từ Bắc vào Nam như những năm qua, truyền tải có xu hướng thay đổi dần theo chiều ngược lại. 

Với mong muốn xây dựng bản Quy hoạch điện VIII có hiệu quả, khả thi khi đưa vào thực hiện, cần thiết phải có những cơ chế, chính sách cụ thể và đặc thù để có thể triển khai thành công các dự án điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới. Vì vậy Bộ Công Thương đang đưa ra lấy ý kiến của các bộ ngành, cơ quan liên quan với Dự thảo đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2020, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Theo Viện Năng lượng, đơn vị được Bộ Công thương giao trách nhiệm là đơn vị tư vấn lập Quy hoạch điện VIII. Quy hoạch bao gồm 19 chương, bao trùm các vấn đề của ngành điện hiện tại và tương lai. Tại Quy hoạch điện VIII, Viện Năng lượng tập trung tính toán, phân tích, đánh giá sự phát triển của ngành điện trong kỳ quy hoạch trước, chỉ ra các tồn tại và bài học kinh nghiệm; tính toán, phân tích khả năng phát triển kinh tế - xã hội và dự báo phụ tải điện; tính toán khả năng sử dụng năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện...

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Ngoài ra, văn bản đóng góp ý kiến của các đơn vị sẽ được gửi về Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương trước ngày 17.3.2021 để tổng hợp và báo cáo.

Anh Nghi

Tin liên quan