Bình Dương quy hoạch 8 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp cho việc di dời

21:40 15/05/2024

Bình Dương đã xây dựng Đề án Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nằm ngoài KCN, CCN tại phía Nam tỉnh Bình Dương để chuyển đổi công năng và di dời vào các KCN, CCN trong giai đoạn 2020-2030.

Ngày 15/5, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo để công bố kế hoạch di dời các doanh nghiệp trong khu dân cư vào các khu công nghiệp (KCN) và cụm công nghiệp (CCN). Theo thông tin từ Sở Công Thương, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nằm ngoài KCN, CCN tại phía Nam tỉnh Bình Dương để chuyển đổi công năng và di dời vào các KCN, CCN trong giai đoạn 2020-2030.

Hiện nay, số lượng doanh nghiệp cần di dời và chuyển đổi công năng là 2.900 nhà máy theo Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 3210 ngày 31/10/2019. Tuy nhiên, do sự phát triển và tự chuyển đổi công năng, di dời và đổi mới công nghệ của nhiều nhà máy trong những năm qua, con số này không còn phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, cần đánh giá lại một cách chi tiết và cụ thể.

Bình Dương quy hoạch 8 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp cho việc di dời
Bình Dương quy hoạch 8 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp cho việc di dời.

Tinh thần chỉ đạo của tỉnh Bình Dương là cho phép một số doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sản xuất công nghiệp trong thành phố, miễn là đảm bảo yêu cầu về quy hoạch phát triển và tuân thủ các quy định pháp luật.

Địa điểm di dời cho các doanh nghiệp đã được quy hoạch cụ thể với 8 KCN gồm: Cây Trường, Bàu Bàng 3, Bàu Bàng 4, Bắc Tân Uyên 2, Bắc Tân Uyên 4, Dầu Tiếng 1A, Dầu Tiếng 5 và Phú Giáo 4, với tổng diện tích khoảng 5.842 ha. Ngoài ra, Bình Dương cũng đã quy hoạch 25 CCN với tổng diện tích khoảng 1.743 ha, bao gồm các cụm tại huyện Dầu Tiếng (10 cụm, 725 ha), Bắc Tân Uyên (7 cụm, 493,5 ha) và Phú Giáo (8 cụm, 524,46 ha).

Về việc sử dụng mặt bằng sau khi các doanh nghiệp di dời, Sở Công Thương cho biết, tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng mặt bằng, nhà xưởng và sử dụng đất tại vị trí cũ, đảm bảo phù hợp với quy hoạch của tỉnh.

Vân Nguyễn