Bình Dương đưa ra 9 định hướng hoạt động đối ngoại trong thời gian tới

DNHN - Để công tác phát triển quan hệ đối ngoại, thắt chặt quan hệ đối ngoại với các địa phương nước ngoài có ký kết chương trình hợp tác với tỉnh Bình Dương ngày càng hiệu quả, trong thời gian tới Bình Dương đã đưa ra 9 định hướng hoạt động đối ngoại.

 

Bình Dương đưa ra 9 định hướng hoạt động đối ngoại trong thời gian tới. Nguồn ảnh: Internet
Bình Dương đưa ra 9 định hướng hoạt động đối ngoại trong thời gian tới. Nguồn ảnh: Internet.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển, về chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế, trong những năm vừa qua, bên cạnh việc tích cực triển khai các hoạt động kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, tỉnh Bình Dương cũng đã luôn chủ động mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương và các bên đối tác nước ngoài. Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã có mối quan hệ hợp tác hữu nghị với 10 địa phương nước ngoài, bao gồm: tỉnh Kratie (Campuchia), tỉnh Chămpasắc (Lào), thành phố Daejeon (Hàn Quốc), thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), Vùng Emilia – Romagna (Ý), tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản), tỉnh Đông Flanders (Bỉ), thành phố Eindhoven và thành phố Emmen (Hà Lan), tỉnh Oryol (Nga).

Để tiếp tục chủ động mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương và các bên đối tác nước ngoài, Bình Dương đã đưa ra 9 định hướng hoạt động đối ngoại trong thời gian tới, đó là:

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động đối ngoại; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) về công tác đối ngoại.

Tập trung triển khai hoạt động đối ngoại theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; linh hoạt điều chỉnh, bổ sung kịp thời theo chỉ đạo của Trung ương và của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với thực tế của địa phương và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tích cực chủ động tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi, tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương và hợp tác đa phương, tranh thủ khai thác có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài đảm bảo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ – công nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa, xây dựng và phát triển Thành phố thông minh Bình Dương và Vùng Đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Dương.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của tỉnh về “Trải thảm đỏ thu hút đầu tư nước ngoài”; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực ưu tiên của địa phương, tập trung mời gọi các nhà đầu tư từ các thị trường tiềm năng trong đó tổ chức Hội nghị trực tuyến về xúc tiến đầu tư giữa Bình Dương với Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ, các nước châu Âu, … và các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư khác trong điều kiện thích hợp.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư; thông qua các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tăng cường tiếp cận, kết nối với các địa phương, các đối tác kinh tế nước ngoài để mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế, phục vụ cho phát triển kinh tế của tỉnh trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay.

Củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác song phương đã ký kết với các địa phương nước ngoài, tiếp tục kết nối và tổ chức những hội nghị trực tuyến để gặp gỡ, duy trì quan hệ, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đã được ký kết, trong đó tổ chức làm việc trực tuyến song phương với các địa phương, đối tác có quan hệ hợp tác; nghiên cứu triển khai xúc tiến việc ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bình Dương với một số địa phương như thành phố Hyderabad bang Telangana (Ấn Độ), thành phố Damstadt, bang Hessen (Đức) và Vùng Normandy (Pháp).

Tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ hợp tác đa phương với các tổ chức quốc tế như: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis, Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới ICF và Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới (WTCA) nhằm chủ động xúc tiến hợp tác đầu tư, hội nhập quốc tế về khoa học kỹ thuật, công nghệ, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị để triển khai Đề án Thành phố thông minh Bình Dương và Đề án Vùng Đổi mới sáng tạo Bình Dương.

Triển khai các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước để tận dụng tốt các cơ hội phát triển, nhất là đón bắt thời cơ dịch chuyển các chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư từ các nước; tích cực chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài, nhất là sang thị trường EU, trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) và nhiều Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với các nước khác đã được ký kết.

Tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; các chương trình gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, trao giấy phép đầu tư các dự án lớn bằng các hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, Việt Nam và trên thế giới.

Hoàng Thu

Tin liên quan