Bình Định thu ngân sách nhà nước quý 1 giảm hơn 40% so với cùng kỳ

21:22 14/04/2023

UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2023, nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2023. Tại họp báo, UBND tỉnh Bình Định đã thông tin về tình hình thu ngân sách nhà nước của địa phương.

Trong quý 1/2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định là 2.309,8 tỷ đồng, đạt 16,9% dự toán năm, giảm 42,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất) là 1.815,5 tỷ đồng, đạt 25,7% dự toán năm, giảm 2,4% so với cùng kỳ.

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo.

Riêng thu tiền sử dụng đất ước đạt 388,1 tỷ đồng, đạt 7,1% dự toán năm, giảm 79,6%; thu xuất nhập khẩu là 71,2 tỷ đồng, đạt 7,1 dự toán toán năm, giảm 73,3% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương là 4.020,2 tỷ đồng, đạt 21,5% dự toán năm, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên là 2.162,1 tỷ đồng, đạt 25% dự toán năm, giảm 0,6% so với cùng kỳ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, thu ngân sách hiện nay nếu trừ tiền sử dụng đất thì tỉnh Bình Định vẫn đảm bảo theo đúng mục tiêu đặt ra. Tỉnh Bình Định lo lắng năm nay sẽ gặp khó khăn, chính vì vậy đã rất tiết kiệm chi tiêu.

Những tháng đầu năm 2023, lãnh đạo tỉnh Bình Định đang chỉ đạo quyết liệt mời gọi các nhà đầu tư
Những tháng đầu năm 2023, lãnh đạo tỉnh Bình Định đang chỉ đạo quyết liệt mời gọi các nhà đầu tư.

Những tháng đầu năm 2023, lãnh đạo tỉnh Bình Định đang chỉ đạo quyết liệt mời gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hải sản để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Về tiền sử dụng đất, Bình Định vẫn cố gắng đấu giá và tập trung thu tiền sử dụng đất, dự kiến trong quý 2/2023 tiền thu sử dụng đất sẽ ổn.

Được biết, năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước của Bình Định đạt hơn 16.551 tỷ đồng, lập kỷ lục từ trước đến đến nay, vượt 35,6% dự toán năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, hai nguồn thu chính là thu nội địa đạt 7.385,2 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất 7.000 tỷ đồng. Trong năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt cao nhất từ trước đến nay với 1,55 tỷ USD, vượt 14,8% kế hoạch và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Bình Định đặt chỉ tiêu năm 2023 thu ngân sách 13.650 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 12.558,5 tỷ đồng.

 Trọng Tâm