Biến “băng đỏ” thành “thảm đỏ” để đón làn sóng đầu tư mới

23:10 15/09/2022

Tại Diễn đàn “Nhà đầu tư tìm kiếm gì từ thị trường TPHCM”, ông Leif Schneider, Trưởng Tiểu ban pháp luật Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho rằng, chính quyền TPHCM cần chủ động hơn trong việc giao tiếp với các nhà đầu tư để tạo sự minh bạch, có thể biến “băng đỏ” thành “thảm đỏ”.

Ông Leif Schneider - Trưởng Tiểu ban pháp luật của Hiệp hội các Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham)
Ông Leif Schneider - Trưởng Tiểu ban pháp luật của Hiệp hội các Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham).

Ông Leif Schneider - Trưởng Tiểu ban pháp luật của Hiệp hội các Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) đã đưa ra thông tin về danh sách kiểm tra của nhà đầu tư khi tiến hành tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh liên tục đứng đầu về số liệu đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với con số là 3,74 tỷ USD vào năm 2021. Ông Leif Schneider khẳng định, một làn sóng nhà đầu tư mới đang đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội và TP. Hồ Chí Minh có vị trí tốt để thu hút thị phần đầu tư này.

Số liệu thực tế đã chứng minh cho nhận định này. Trong 8 tháng năm 2022, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,7 tỷ USD, chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2021, theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Nếu xét về số dự án mới và số lượt dự án góp vốn, mua cổ phần, TP. Hồ Chí Minh cũng dẫn đầu cả nước, chiếm lần lượt 42,2% và 67,3% nhờ có cơ sở hạ tầng thuận lợi.

Tuy nhiên, theo ông Leif Schneider, các dự án đầu tư nước ngoài vẫn còn gặp khó khăn khi áp dụng quy định, quy tắc và thủ tục tại Việt Nam.

Đáng chú ý, nhà đầu tư thường phải đối mặt với thời gian không xác định của các thủ tục cấp phép hoặc phê duyệt về M&A (giao dịch mua bán và sáp nhập).

Bên cạnh đó là yếu tố con người, ông nhận định Việt Nam có những ưu thế về lực lượng lao động lớn với chi phí tương đối thấp, đây là điểm thuận lợi. Nhưng, với trình độ học vấn tổng thể chưa cao, ngôn ngữ bất đồng đã gây khó khăn trong quá trình giao tiếp và trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình làm việc.

Đại diện Eurocham, ông đưa ra một số quan điểm nhằm xây dựng kế hoạch đầu tư vào Việt Nam một cách hiệu quả. Trong đó, yếu tố con người được xem là tiên quyết, thị trường lao động của Việt Nam sẽ phải thích ứng với yêu cầu ngày càng cao trong giáo dục và đào tạo.

Từ đó ông đưa ra một số quan điểm nhằm xây dựng kế hoạch đầu tư vào Việt Nam một cách hiệu quả. Trong đó, yếu tố con người được xem là tiên quyết, thị trường lao động của Việt Nam sẽ phải thích ứng với yêu cầu ngày càng cao trong giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng trong nước để hỗ trợ việc phát triển các hoạt động thương mại và sản xuất đang gia tăng trong vùng đô thị…

Ông cũng cho rằng, chính quyền TPHCM cần chủ động hơn trong việc giao tiếp với các nhà đầu tư để tạo sự minh bạch, có thể biến “băng đỏ” thành “thảm đỏ”.

Châu Giang