Ban thường Vụ tỉnh ủy Phú Thọ: Họp nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021

15:15 24/11/2021

Ngày 23/11/2021, dưới sự chủ trì của ông Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, BTV Tỉnh ủy họp, nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Năm 2021, với sự quyết tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định các nhiệm vụ trọng tâm và triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thực hiện khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; linh hoạt, quyết liệt chủ động phòng chống dịch COVID-19. Tình tình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, dự kiến có 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch so với Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Trong đó nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng ước đạt 6,09% (kế hoạch là 6%); tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 34,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% so năm 2020; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 7.500 tỷ đồng, tăng 26,7% so dự toán HĐND tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,92% theo chuẩn nghèo mới; số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 19 xã (vượt 10 xã so với kế hoạch)…

Về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022: Tính đến hết tháng 10/2021, giá trị vốn giải ngân các dự án đầu tư công là trên 1.746 tỷ đồng, bằng 64,2% so với kế hoạch vốn giao trước ngày 15/9/2021; các dự án trọng điểm là 650 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch…

Đối với tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng nhiệm vụ thu, chi ngân sách vẫn được thực hiện đảm bảo phù hợp với yêu cầu đề ra, ngân sách địa phương được điều hành một cách chủ động, linh hoạt, đúng theo quy định. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đạt trên 7.500 tỷ đồng, đạt 126,7% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2021 là trên 16.700 tỷ đồng, đạt 137,4% dự toán.

Năm 2022 là năm đầu của giai đoạn ổn định ngân sách mới. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 được xây dựng trên quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn chi thường xuyên giai đoạn 2022 - 2025. Mục tiêu của dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 là: Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước để phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19, tận dụng tốt các cơ hội thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, phát huy sự chủ động của các cấp, ngành ở địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa gắn liền với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công lập, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

Trên cơ sở thảo luận, cho ý kiến của các đại biểu tại hội nghị về các nội dung của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu khẳng định: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hôi Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo yêu cầu vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phục  hồi, phát triển kinh tế - xã hội, BTV Tỉnh ủy xác định năm 2022 là năm thực hiện quyết liệt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển các ngành sản xuất, tạo động lực tăng trưởng sản xuất công nghiệp và các lĩnh vực du lịch dịch vụ.

Đồng chí khẳng định: Nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tỉnh là giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án lớn, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương, khu vực. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo bố trí quỹ đất cho các khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm logistic; xây dựng bộ tiêu chí, danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư, các dự án động lực giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với đó, ban hành quy định cụ thể hóa các chính sách ưu đãi trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, các lĩnh vực xã hội.

Cùng với quy định cụ thể hóa trình tự, thủ tục, quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, Ban cán sự UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; ban hành kế hoạch thu hồi, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, trong đó từ năm 2022 sẽ giao kế hoạch giải phóng mặt bằng, gắn trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương. Xem xét tăng cường công tác quản lý hoạt động đấu giá tài sản, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất… 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị. 

Trong lĩnh vực đầu tư, phải giải quyết triệt để việc nợ đọng xây dựng cơ bản, trong đó đặc biệt ưu tiên nguồn vốn bố trí cho các dự án, công trình trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, khu vực và xử lý kiên quyết các dự án chậm tiến độ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải ngân các tuyến đường giao thông đối ngoại, liên vùng; làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng khu tái định cư.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện thu, chi 10 tháng , ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; tập trung mọi nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19 trong tình hình mới để phục hồi, phát triển kinh tế, phấn đấu tăng thêm số thu ngân sách nhà nước. Đồng thời tiếp tục rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai, không được phép chuyển nguồn theo quy định để bù đắp kinh phí thực hiện hỗ trợ người dân ứng phó với đại dịch COVID-19, góp phần duy trì, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng tại hội nghị, BTV vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung: Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022 -2025; Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 -2025. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về công tác cán bộ; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

PV

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?