Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ thẩm tra các báo cáo trước Kỳ họp thứ Ba

11:34 30/11/2021

Ngày 29/11/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Ông Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. 

Ông Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo: Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2021; giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2022; giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành ánh dân sự tỉnh năm 2021, nhiệm vụ năm 2022…

Các đại biểu cơ bản nhất trí với đánh giá về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022 đã nêu trong các báo cáo của các cơ quan. Đồng thời đề nghị các cơ quan xây dựng báo cáo cần rà soát, thống nhất, bổ sung thêm một số số liệu; làm rõ thêm nguyên nhân của những vụ việc còn tồn đọng, đề ra những giải pháp để giải quyết dứt điểm các vụ việc này và giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ- Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao kết quả công tác năm 2021 của UBND tỉnh và các cơ quan khối Nội chính đã rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nhiều văn bản trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, cụ thể và chặt chẽ cho công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng chí đề nghị các cơ quan cần tăng cường phối hợp phát hiện và xử lý nhanh các vụ việc phát sinh trên địa bàn; quản lý, theo dõi tin báo tố giác tội phạm; đồng thời đưa ra những kiến nghị, khuyến nghị để các cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục; đẩy mạnh công tác xét xử, nâng cao tỉ lệ xét xử các loại án. Thực hiện tốt công tác hòa giải, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh các khiếu kiện như đất đai,giải phóng mặt bằng; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm được giao. Cơ quan thi hành án cần cụ thể hóa quy chế phối hợp trong việc thực thi, giải quyết các vụ việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí của tỉnh, tạo hiệu ứng xã hội tốt, hạn chế các loại tội phạm...

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh yêu cầu các ngành tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại buổi thẩm tra để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp.

PV