Bắc Giang: Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát triển khai nhiệm vụ năm 2024

10:29 23/02/2024

Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Cuộc họp dưới sự điều hành và chỉ đạo của đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 714).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe nội dung các văn bản dự thảo gồm: Kế hoạch triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch tổ chức lễ phát động ủng hộ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Cổng TTĐT)

Triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với mục tiêu là hỗ trợ nhà ở cho hơn 2,7 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững. 

Đồng chí Nguyễn Việt Phong - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang phát biểu tại cuộc họp.
Ông Nguyễn Việt Phong - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Cổng TTĐT)

Về chính sách hỗ trợ, đối với các hộ có nhu cầu xây mới hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà đối với hộ nghèo, 40 triệu đồng/nhà đối với hộ cận nghèo; đối với các hộ có nhu cầu sửa chữa, hỗ trợ 25 triệu đồng/nhà đối với hộ nghèo và 20 triệu đồng/nhà đối với hộ cận nghèo. Đối với gia đình người có công được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, địa phương theo quy định hiện hành và huy động từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ, các hộ gia đình sử dụng nguồn lực sẵn có của gia đình, huy động sự đóng góp, giúp đỡ của anh em dòng họ, cộng đồng nơi cư trú, kết hợp với sự giúp đỡ của Công an, Quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hỗ trợ.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo và thống nhất tổ chức lễ phát động ủng hộ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024 trong tháng 3 với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương, xây dựng nghìn căn nhà đại đoàn kết”.

Cùng đó, các đại biểu cũng thảo luận về nội dung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 714, dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo 714; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ xây dựng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình người có công trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa
Đồng chí Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Cổng TTĐT)

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Cơ quan thường trực, Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện Kế hoạch, Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 714.

Đồng chí giao Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Sở Xây dựng chủ trì thực hiện hỗ trợ gia đình người có công cải thiện nhà ở; Ban Dân tộc tỉnh chủ trì thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo sinh sống trên địa bàn vùng DTTS và miền núi.

Lưu ý về những nội dung cụ thể trong dự thảo kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, sau khi kế hoạch được ban hành, Ban Chỉ đạo 714 tham mưu tổ chức hội nghị triển khai chương trình vào cuối tháng 2; tổ chức Lễ phát động chương trình trước ngày 10/3. Để đảm bảo lễ phát động có sức lan tỏa và đảm bảo được mục tiêu, Ban Chỉ đạo 714 sẽ thành lập Ban Tổ chức lễ phát động. Các đơn vị thành viên căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, sớm xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện ở đơn vị./.

P.V (T/h)