Thêm nhiều doanh nghiệp bị phạt nặng cuối tuần qua

Pháp luật doanh nghiệp | 16:37:00 06/01/2020

Trong đó Tập đoàn Yeah1 bị phạt 70 triệu đồng.

Tuần qua, ngoài những thông tin đã đưa về loạt doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, thì ngày cuối tuần 3/1 UBCKNN lại công bố thêm nhiều quyết định xử phạt mới.

Tập đoàn Yeah1 bị phạt 70 triệu đồng

theo đó, ngày 31/12/2019, UBCKNN đã ban hành quyết định phạt CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG) số tiền 70 triệu đồng. 

Nguyên nhân, do Tập đoàn Yeah1 đã công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật nhiều tài liệu của công ty như BCTC quý I/2019 (riêng và Hợp nhất); Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC quý I/2019 so với cùng kỳ năm 2018; Giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2018; Nghị quyết HĐQT ngày 12/12/2018 thông qua việc tăng vốn góp vào CTCP Giải trí Rồng; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 của Công ty. 

Đồng thời công bố thiếu thông tin về Nghị quyết HĐQT ngày 05/9/2018, Nghị quyết HĐQT ngày 27/11/2018, Nghị quyết HĐQT ngày 12/12/2018.

Ngoài ra, chưa có thông tin về Giao dịch giữa Công ty với các công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây theo Mẫu báo cáo tình hình quản trị công ty tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Chứng khoán FPT bị phạt 85 triệu đồng

Cũng ngày 31/12/2019, UBCKNN quyết định phạt CTCP chứng khoán FPT (mã chứng khoán FTS) số tiền 85 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Chứng khoán FPT đã vi phạm quy định về trách nhiệm của công ty chứng khoán trong việc thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. Cụ thể, trong năm 2019, khi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng, Công ty cổ phần chứng khoán FPT không ký hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán với khách hàng.

Công ty Ê đen bị phạt 100 triệu đồng

Thêm vào đó, cùng ngày, UBCKNN cũng quyết định phạt CTCP Ê đen (Địa chỉ tại số 94-96 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) số tiền 100 triệu đồng.

Nguyên nhân, do công ty Ê đen đã không báo cáo theo quy định pháp luật các tài liệu như Báo cáo thường niên 2017, BCTC năm 2017 đã kiểm toán, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, BCTC năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên 2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Các quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày 31/12/2019.

Nam Hà

Theo: cafef.vn