Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp

Chính sách | 10:39:00 18/08/2018

Chiều 17/8, Bộ NN&PTNT và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết Bản Thỏa thuận hợp tác về việc “thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ”.

Ảnh minh họa

Thỏa thuận nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC.

Theo thỏa thuận, Bưu điện Việt Nam sẽ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Bộ NN&PTNT đang quản lý.

Để triển khai dịch vụ này, Bưu điện Việt Nam phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT xây dựng quy trình cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo đúng quy định.

Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam sẽ kết nối với hệ thống thông tin của Bộ NN&PTNT phối hợp trong việc tiếp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm an toàn, thông suốt, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện giải quyết TTHC.

Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác theo đúng quy định tại Quyết định 45/2016/QĐ-TTg và Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT. Đồng thời khẩn trương rà soát, công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, danh mục thủ tục hành chính không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để triển khai đồng bộ tại tất cả các địa phương, Bộ NN&PTNT cũng sẽ hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Bưu điện triển khai thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC và các nội dung khác liên quan. Đồng thời hai bên sẽ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC (nếu cần), bảo đảm hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. 

Bưu điện Việt Nam là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT thực hiện bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên Bưu điện về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (nếu có), giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đỗ Hương

Theo: Báo Chính Phủ