Hiệu quả từ mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Vấn đề | 16:33:00 30/03/2020

DNHN - Thực hiện Hướng dẫn số 25 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 63 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, từ năm 2014 đến nay, mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã đã được triển khai thực hiện ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk và đã phát huy được hiệu quả rất thiết thực, góp phần quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, từ đó thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển, bảo đảm an ninh - trật tự, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Thực hiện Hướng dẫn số 25 ngày 6 tháng 3 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương về “Thực hiện thí điểm chủ trương mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã và địa phương không tổ chức HĐND”, sau 4 năm thí điểm, Trung ương đánh giá mô hình này đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nhiệm vụ chính trị được thực hiện đồng bộ, linh hoạt, kịp thời hơn, tạo sự thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy với chương trình hành động và việc triển khai tổ chức thực hiện của UBND. Đồng thời, qua thực hiện mô hình này đã đạt được bốn giảm, đó là giảm về số lượng cán bộ, giảm các đầu mối công việc, giảm thời gian, giảm chi phí vật chất và bốn tăng, bao gồm tăng trách nhiệm, tăng tính tự chủ, tăng quyền lực và tăng tự chịu trách nhiệm. 

Từ năm 2014, mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm chủ tịch UBND xã đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk lựa chọn triển khai thực hiện ở 3 xã: Hòa Đông, Tân Tiến và Krông Búk. Tại xã Hòa Đông, qua 5 năm thực hiện thí điểm mô hình, đảng bộ, chính quyền xã đã thực hiện rất tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Hầu hết các nhiệm vụ chính trị được triển khai đồng bộ, gọn nhẹ và linh hoạt hơn trước. Với sự thống nhất cao giữa việc ra nghị quyết của cấp ủy và tổ chức thực hiện nghị quyết của chính quyền nên nghị quyết của Đảng, kế hoạch triển khai của UBND luôn đồng bộ, bám sát thực tiễn. 

Ông Nguyễn Đình Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Trước hết, cán bộ, đảng viên mà nhất là người đứng đầu như bản thân tôi cần phải thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như hương ước thôn, xóm để mọi người cùng làm theo. Thứ hai là phải tích cực đi đầu vận động gia đình và toàn dân tham các phong trào do đảng, nhà nước phát động ... đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay cần phải lãnh đạo tốt việc thực hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thật tốt cho nhân dân làm nhanh, gọn, đúng, đủ các thủ tục, giấy tờ... cán bộ như cá nhân tôi phải làm những gì mà nhân cần đúng với quy định của pháp luật”.

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Đông Nguyễn Đình Vượng (áo trắng) kiểm tra đoạn đường bê tông được xây dựng từ nguồn vốn nông thôn mới.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Vượng, thời gian qua, việc nhất thể hóa các chức danh ở địa phương đã được xã thực hiện nghiêm túc và thận trọng, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên với quan điểm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, phản biện, lấy ý kiến nhân dân, đảng viên, tham vấn các cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ, từ đó có những bước đi phù hợp. Mô hình này có ưu điểm là phát huy được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, có sự ràng buộc yêu cầu người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cao nhất. Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương đã được triển khai đồng bộ, linh hoạt, dân chủ hơn. Từ đó đã thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều đạt trên 10%. Chính vì vậy, từ một xã khó khăn, phức tạp về an ninh trật tự, xã Hòa Đông đã trở thành một trong những xã đầu tiên về đích nông thôn mới của tỉnh và hiện là xã điểm về xây dựng nông thôn kiểu mẫu trong giai đoạn mới. Hiện nay, bình quân thu nhập ở xã Hòa Đông đã đạt 45 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,17%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã đã có nhiều cải thiện. Năm 2019, xã đã có 96,23% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 19/19 thôn, buôn đạt danh hiệu thôn, buôn văn hóa.

Ông Nguyễn Đình Vượng chia sẻ: “Phải tạo được sự đoàn kết trong Đảng từ tập thể Ban chấp hành đến các chi bộ và các đảng viên trong toàn Đảng bộ để tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm triển khai thực hiện và lãnh đạo các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hai là, Nghị quyết của Đảng bộ, kế hoạch của các cấp khi triển khai cần phải xác thực, phù hợp với thực tiễn và phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, trong triển khai tổ chức thực hiện phải hết sức dân chủ. Nhân dân phải thực sự là người làm chủ và phải phát huy được quyền làm chủ. Những gì dân chưa hiểu thì mình phải tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu. Những gì dân cần là phải quan tâm giải quyết ngay. Khi nhân dân đồng thuận thì làm việc gì cũng dễ dàng”.  

 Cán bộ và nhân dân thôn Hòa Thành, xã Hòa Đông trồng hoa xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu

Theo lãnh đạo Huyện ủy Krông Pắc, mô hình bí thư kiêm chủ tịch UBND xã như ở xã Hòa Đông đã góp phần quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, từ đó tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - trật tự trên địa bàn xã luôn được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, nội bộ đoàn kết, vai trò cá nhân của bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã được phát huy. Mô hình đã góp phần nâng cao trình độ công tác Đảng, quản lý Nhà nước và rèn luyện bản lĩnh cán bộ, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gần dân hơn, kịp thời cùng với cấp ủy, chính quyền đưa ra các giải pháp, biện pháp lãnh đạo phù hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn./. 

 Nguyễn Hiếu

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập