Đẩy mạnh hực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020

Vấn đề | 14:16:00 03/09/2019

DNHN - Học sinh, sinh viên là một trong những nhóm đối tượng đầu tiên được định hướng bao phủ BHYT vì mục tiêu BHYT toàn dân. Thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh, sinh viên còn góp phần định hình nhân cách sống tốt đẹp cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Để hoàn thành mục tiêu 100% số HSSV tham gia BHYT vào cuối năm học 2019-2020, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3118/BHXH-TT gửi BHXH các địa phương, các cơ quan truyền thông của ngành. Theo đó, BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT trong trường học; giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV đối với từng cơ sở giáo dục; đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của HSSV, bảo đảm đến hết năm học 2019 - 2020 tất cả HSSV tham gia BHYT. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT bằng nhiều hình thức.

Đặc biệt, phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể, như: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trực quan, phát hành ấn phẩm tại các buổi sinh hoạt thường kỳ, góp phần làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết của sinh viên về tính ưu việt của chính sách BHYT.

Nội dung tuyên truyền cần chú trọng vào tính nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng, với nhiều thông điệp ý nghĩa, như: “Vì sức khỏe con em, vì tương lai đất nước, hãy tham gia BHYT HSSV”; “BHYT HSSV đồng hành cùng năm học mới”; “HSSV tham gia BHYT được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học”; “Sức khỏe HSSV gắn liền với BHYT toàn dân”. Việc thực hiện BHYT là quyền lợi và trách nhiệm công dân của mỗi HSSV.

Linh hoạt triển khai BHYT học sinh, sinh viên

Để công tác triển khai BHYT HSSV đạt hiệu quả, nhiều năm qua, cơ quan BHXH đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong tuyên truyền và hướng dẫn chi tiết công tác thu BHYT HSSV, cấp kinh phí y tế học đường. Phương thức thu chia thành nhiều đợt cũng được nhiều BHXH tỉnh thành linh hoạt triển khai, thực hiện thu theo năm tài chính. Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1 thực hiện thu phí BHYT HSSV của những tháng còn lại trong năm tài chính, giúp giảm sức ép các khoản phải đóng góp đầu năm học cho phụ huynh, HSSV.

Thực tế, có một số trường thu nhiều khoản đóng góp, ngoài khoản thu có tính bắt buộc như BHYT, còn có những khoản “thu hộ” như bảo hiểm thương mại. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục không tuyên truyền, phổ biến rõ cho phụ huynh học sinh biết với việc thu BHYT là trách nhiệm của cả gia đình và nhà trường nhằm đảm bảo quyền lợi và chăm sóc sức khỏe cho con em mình. Dẫn đến hiểu nhầm, thậm chí là hiểu sai bản chất của chính sách BHYT; đánh đồng vai trò của cơ sở giáo dục trong thực hiện BHYT với việc thu các loại hình bảo hiểm thương mại. Cách làm như vậy dễ dẫn đến những nhận thức không đúng bản chất, không toàn diện của phụ huynh và đặc biệt là các em HSSV về BHYT.

Để phát triển BHYT HSSV nói riêng, cũng như BHYT nói chung một cách bền vững, BHXH Việt Nam xác định công tác truyền thông phải được chú trọng thường xuyên, liên tục, phù hợp, hiệu quả với từng nhóm đối tượng. Cụ thể, trong công tác phát triển BHYT HSSV, cơ quan BHXH phải phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT các địa phương quán triệt nhận thức, trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật tới từng trường. Các trường có hình thức tác động trực tiếp tới phụ huynh HSSV qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, tạo sự thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả công tác BHYT HSSV.

Theo số liệu của BHXH Việt Nam, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT luôn tăng dần qua các năm. Cụ thể, năm học 2010 - 2011, toàn quốc mới có gần 70% HSSV tham gia BHYT; năm học 2012 - 2013 con số này đạt khoảng 80%, năm học 2013 - 2014 đạt 85%; năm học 2014 - 2015 đạt 88,5%; năm học 2015 - 2016 đạt 90,5%; năm học 2016 - 2017 đạt 92,5%; năm học 2017 - 2018 đạt 93,5% (tương ứng khoảng 16,5 triệu HSSV).

Thảo Trang

 

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập