Yếu tố nào giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng cao đột biến trong quý đầu năm 2019?

Một yếu tố quan trọng làm nên việc GDP tăng trưởng ấn tượng trong quý 1/2019 chính là việc chi tiêu của chính phủ và chính quyền các bang tăng.

Yếu tố nào giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng cao đột biến trong quý đầu năm 2019?

Ảnh: Global Meat

Những thông tin về tình trang tồi tệ của kinh tế Mỹ cho đến nay đã cho thấy sự thiếu căn cứ khi mà hoạt động kinh tế Mỹ quý 1/2019 cho thấy sự tăng trưởng khác thường. 

Trong quý 1/2019, kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,2%, vượt mọi dự báo của giới chuyên gia. Trong quý cuối cùng của năm 2018, GDP tăng trưởng 2,2%. Lạm phát dịu bớt trong quý 1/2019.

Một yếu tố quan trọng làm nên việc GDP tăng trưởng ấn tượng trong quý 1/2019 chính là việc chi tiêu của chính phủ và chính quyền các bang tăng.

Chi tiêu ở các cấp nói đến kể trên tăng 3,9% sau khi tăng 1,3% trong quý trước đó – tốc độ tăng chi tiêu như vậy cao nhất trong 3 năm. Chi tiêu của chính quyền các bang nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lên sau khoảng thời gian chính phủ liên bang đóng cửa một phần.

Một yếu tố khác giúp GDP tăng trưởng chính là hoạt động lưu kho và thương mại tăng lên. Những yếu tố này thường hay biến động và thậm chí có thể đảo ngược trong quý hiện tại.

Doanh số bán hàng cho các công ty nội địa, không tính đến hành vi thương mại và tồn kho, tăng 2,3% trong quý đầu năm 2019 – mức tăng thấp nhất trong 3 năm, cao hơn dự báo của giới chuyên gia.

Giá trị hàng tồn kho tăng lên mức 128,4 tỷ USD từ mức 96,8 tỷ USD. Thương mại đóng góp chưa đầy 1% vào tăng trưởng trong quý đầu tiên của năm. Xuất khẩu tăng trưởng 3,7%, nhập khẩu giảm với mức độ tương đương, thâm hụt thương mại vì vậy giảm đi.

Tăng trưởng tiêu dùng người dân sụt giảm chỉ còn 1,2%, thấp hơn nhiều so với con số 5,4% của quý trước đó. Đầu tư vào nhà ở mới tăng trưởng yếu. Đầu tư nhà ở dân sự giảm 2,8% và như vậy có quý giảm thứ 5 liên tiếp.

Lạm phát, tính theo chỉ số tiêu dùng cá nhân, giảm xuống mức 1,4% trong quý 1/2019.

Trung Mến

Tin liên quan