Xuất nhập khẩu Savimex: Nợ phải trả giảm, lãi tăng 74% so với cùng kỳ

DNHN - Hoạt động kinh doanh chưa thực sự cải thiện so với cùng kỳ, kết thúc quý II/2021, Công ty CP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex ghi nhận lãi gần 10,7 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

Công ty CP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (SAV/HoSE) ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 74% so với cùng kỳ năm trước, dù hoạt động kinh doanh chính chưa có sự cải thiện.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 2,23 tỷ đồng, tăng 29%. Các chi phí cũng đồng loạt tăng, chỉ có chi phí lãi vay giảm nhẹ 6% so cùng kỳ. 

Xuất nhập khẩu Savimex: Nợ phải trả giảm, lãi tăng 74% so với cùng kỳ
Nợ phải trả của Xuất nhập khẩu Savimex giảm, lãi tăng 74% so với cùng kỳ.

Quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần tương đương cùng kỳ. Giá vốn tăng nên lãi gộp kỳ này xuống còn 33 tỷ đồng, giảm 13%. Trong quý này, Công ty không ghi nhận khoản lỗ từ hoạt động khác hơn 13 tỷ đồng. Việc chịu lỗ này đến từ chi phí thuế đất truy thu những năm trước ghi nhận gần 14 tỷ đồng.

Nhờ vậy, dù hoạt động kinh doanh chưa thực sự cải thiện so với cùng kỳ, kết thúc quý II/2021, Công ty lãi gần 10,7 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản mà SAV nắm giữ 545,5 tỷ đồng, tương đương đầu năm. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 16 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền cũng tăng 26%, đạt mức 67,4 tỷ đồng. Nợ phải trả thời điểm cuối tháng 6/2021 là 236,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với đầu năm.

Linh An

Tin liên quan