Xây dựng Số 3 Hải Phòng sắp trả cổ tức tỷ lệ 20%

DNHN - Công ty CP Xây dựng Số 3 Hải Phòng sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2020 tỷ lệ 10% và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

Thông tin từ Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam, Công ty CP Xây dựng Số 3 Hải Phòng (mck HC3/UPCoMsẽ trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2020 tỷ lệ 10% (1,000 đồng/cp) và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

HC3 sẽ phát hành gần 1.9 triệu cp để trả cổ tức. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo BCTC năm 2020 đã được kiểm toán. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 03/06/2021. Trước đó, HC3 đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1/2020 vào tháng 11/2020 tỷ lệ 10%. 

Xây dựng Số 3 Hải Phòng sắp trả cổ tức tỷ lệ 20%
Xây dựng Số 3 Hải Phòng sắp trả cổ tức tỷ lệ 20%.

Năm 2020, dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài chính của doanh nghiệp này đều âm, dòng tiền kinh doanh chỉ ở mức 0. 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, HC3 dự kiến doanh thu đạt 85 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 45 tỷ đồng, lần lượt giảm 47% và 53% so với thực hiện năm trước. Ngoài ra, HC3 cũng dự kiến trả cổ tức năm 2021 không dưới 15%.

Quý I/2021HC3 ghi nhận doanh thu thuần tuột dốc 81% so với cùng kỳ, xuống còn 15 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng lãi tăng vọt lên hơn 25 tỷ đồng, gấp 2,8 lần. Theo HC3, thị trường chứng khoán tăng trưởng nên lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán và hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán Công ty mẹ tăng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, HC3 còn hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình xây dựng Làng hướng Dương Giai đoạn 4 trong quý 1 của Công ty mẹ và nhận bồi thường tài sản số 7 Hồ Sen trong quý đầu năm.

Linh Anh

Tin liên quan