Xã Trường Thành (An Lão, Hải Phòng): Điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội

DNHN - Sau 5 năm thực hiện nhiệm vụ triển khai mô hình nông thôn mới, xã Trường Thành (An Lão, Hải Phòng) đã hoàn thành 19/19 mục tiêu quốc gia. Bộ mặt Trường Thành nay đã nhiều đổi thay, phát triển, dù còn rất nhiều khó khăn thách thức nhưng nơi đây đã vươn lên trở thành điểm sáng kinh tế xã hội của huyện thuần nông An Lão.

Trường Thành là xã nhỏ, thuần nông, nhưng lại ở vị trí giao thông tương đối thuận lợi để phát triển kinh tế và giao thương với các quận nội thành.Trong công tác xây dựng nông thôn mới, Trường Thành đã tích cực triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn.

Xã có đội ngũ lãnh đạo trẻ, dễ dàng tiếp thu cái mới, tuy nhiên, kinh nghiệm lại chưa nhiều; lao động địa phương dồi dào nhưng chưa được đầu tư đào tạo bài bản, gặp khó khăn khi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Theo ông Nguyễn Duy Miện - Chủ tịch UBND xã Trường Thành: Dựa trên các văn bản hướng dẫn của các cấp, lấy các tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM làm kim chỉ nam, Trường Thành đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM, Ban Phát triển thôn. Các Ban đã đồng khảo sát hiện trạng xã theo tiêu chí quốc gia, đồng thời xây dựng kế hoạch, đề án chi tiết NTM xã giai đoạn 2011 - 2015.

Bộ mặt nông thôn mới Trường Thành,
An Lão, Hải Phòng nay đã có nhiều đổi mới

Thời điểm bắt đầu thực hiện xây dựng NTM, xã chỉ đáp ứng được 9/19 tiêu chí. Tuy nhiên, xã đã được Thành phố Hải Phòng chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp, đồng hành cùng Ban Chỉ đạo xã triển khai kết hợp dưới mọi hình thức… việc triển khai đã có những thuận lợi và thu được kết quả đáng mừng. Trong quá trình thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM, Trường Thành đã huy động 52.8627 triệu đồng để xây dựng, sửa sang cơ sở hạ tầng, ngoài ra, xã còn được hỗ trợ từ ngân sách trung ương và tỉnh tới 25.036,7 triệu đồng.

Sau 5 năm nỗ lực phấn đấu của các cấp chính quyền cùng toàn thể nhân dân xã Trường Thành, 19/19 tiêu chí về NTM được hoàn thành xuất sắc. Cơ sở hạ tầng của xã hoàn toàn thay da đổi thịt. 100% đường trục xã, liên xã, thôn liên thôn đều được nâng cấp, hệ thống chiếu sáng được đầu tư. 100% các hộ dân được sử dụng điện thường xuyên và ổn định; nhà văn hóa thôn, hệ thống trường học liên cấp được tu sửa đạt chuẩn quốc gia.

100% nhà tạm dột nát đã được xóa hoàn toàn, thu nhập bình quân đầu người tăng đến 30 triệu đồng/ người/năm; cơ cấu nghành nghề đã có biến chuyển tích cực.  Công ăn việc làm cho nhân dân được đảm bảo, góp phần tích cực phát triển kinh tế. Trường Thành còn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở với 75.5% số người tham gia BHYT; 87% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Những nỗ lực của Trường Thành là nền móng vững chắc để Đảng bộ và nhân dân xã tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu mới, phát triển kinh tế toàn diện, phấn đấu trở thành xã điển hình của phong trào xây dựng NTM của huyện trong tương lai.

Giang Quyết

Tin liên quan