Vĩnh Phúc: Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

DNHN - Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh đã ban hành văn bản thông báo công khai danh sách 7 dự án khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 (đợt 1), với tổng mức đầu tư dự kiến trên 75 tỷ đồng, trong đó mức hỗ trợ đầu tư dự kiến gần 15 tỷ đồng.

Cụ thể gồm: Dự án đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản đảm bảo ATTP tại khu Đồng Mặn, xã Phương Khoan, huyện Sông Lô. Dự án sản xuất và chăn nuôi lợn thịt sạch tại thôn Nhật Chiêu 7, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc; Dự án sản xuất rau an toàn theo chuỗi khép kín trong nhà màng công nghệ Hà Lan theo tiêu chuẩn VietGap tại tổ Kim Thành, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo. Dự án đầu tư vùng sản xuất rau, quả theo quy trình VietGap tại Xứ đồng Lá, thôn Ngọc Thạch, xã An Hòa, huyện Tam Dương. Dự án đầu tư sản xuất rau và hoa quả sạch an toàn trong nhà lưới theo quy trình Vietgap tại Lô 36 Khu Cầu Phao, thôn Hiệp Hải, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Dự án đầu tư vùng sản xuất rau an toàn trong nhà lưới theo quy trình Vietgap tại khu Búi Sồi, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch. Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nấm ăn cao cấp tại khu đồng Rộc Ngoài, thôn Ngoại Trạch 1, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên.

 Dự án khuyến nông Trung ương sản xuất lúa hữu cơ.

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được khuyến khích đầu tư phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

Thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn là chủ trương lớn của tỉnh nhằm huy động nguồn vốn doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiện đại, chất lượng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân.

PV

Tin liên quan