Vĩnh Phúc: Tăng cường kiểm soát phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh

DNHN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Lê Duy Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-CTUBND về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, về nguyên tắc phải tuân thủ nguyên tắc đầu tiên, “bất biến” đó là phải đặt sự an toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, an toàn về dịch nhưng phải tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Trong quá trình chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phải đáp ứng nguyên tắc “vạn biến" đó là phải ứng phó thần tốc, linh hoạt, sáng tạo, thích ứng an toàn, hiệu quả với từng trường hợp, từng địa phương, từng cơ quan, từng thời điểm cụ thể để đạt được mục tiêu. 

  Chủ động phòng ngừa, thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Cô vít 19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Về phương châm thích ứng linh hoạt: Thứ nhất, Chuyển việc trạng thái từ kiểm soát bằng mệnh lệnh hành chính, giới nghiêm, cấm, dừng hoạt động, sang trạng thái tuân thủ tự giác, tự nguyện, tự kiểm soát, kiểm tra theo cơ chế xác suất và xử lý nghiêm các vi phạm. Thứ 2, Chuyển từ kiểm soát phân vùng theo địa giới hành chính (lập chốt chặn) sang hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, xác lập cơ chế tự kiểm soát tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong từng gia đình. Thứ 3, Thay các chốt kiểm soát hữu hình, các quy định cứng nhắc bằng việc nâng cao ý thức tự giác, tự nguyện, tự tuân thủ của người dân, doanh nghiệp (xây dựng chốt chặn của ý thức người dân, doanh nghiệp).

Tại TP Vĩnh Yên, thực hiện Chị thị của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Vĩnh Yên đã báo cáo việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố có liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Tam Dương. Thành phố đã tập trung khoanh vùng dập dịch, truy vết, xét nghiệm, thần tốc nhằm nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Bên cạnh đó tiếp tục chỉ đạo, rà soát lại toàn bộ các trường hợp đến, về thành phố từ các vùng dịch; rà soát những nơi có nguy cơ cao để tiếp tục thực hiện xét nghiệm tầm soát phòng chống dịch bệnh. Tạm dừng tất cả các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường cho đến khi có thông báo mới; tạm dừng tất cả các hoạt động tập huấn, ngoại khóa, các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chỉ đạo các nhà trường tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid- 19, tổ chức quản lý, theo dõi chặt chẽ người ra, vào cơ quan và thực hiện nguyên tắc 5K.

 PV 

Tin liên quan