Việt Trung Nam - VHG muốn thoái một phần vốn tại CN Cao su Quảng Nam

DNHN - Sau thoái vốn hoàn tất, Công ty CP Đầu tư Phát triển Việt Trung Nam sẽ hạ sở hữu tại Công nghiệp Cao su Quảng Nam xuống còn 12 triệu cp, tương ứng 40% vốn.

HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Việt Trung Nam (VHG/ UPCoM) vừa thông qua việc thoái một phần vốn tại công ty con là Công ty CP Công nghiệp Cao su Quảng Nam.

Số lượng cổ phần dự kiến thoái đạt 9,6 triệu cp. Tổng giá trị thoái vốn tối thiểu là 13 tỷ đồng, tương ứng trên 1.350 đồng/cp. 

Việt Trung Nam - VHG muốn thoái một phần vốn tại CN Cao su Quảng Nam
Việt Trung Nam - VHG muốn thoái một phần vốn tại CN Cao su Quảng Nam.

Sau thoái vốn hoàn tất, VHG sẽ hạ sở hữu tại Công nghiệp Cao su Quảng Nam xuống còn 12 triệu cp, tương ứng 40% vốn. Theo đó, VHG sẽ không còn nắm quyền chi phối tại đơn vị này.

Số tiền thu được có thể hỗ trợ phần nào tình hình tài chính bết bát của VHG. Kết thúc năm 2020, Công ty thua lỗ đến 73 tỷ đồng (tệ hơn con số năm 2019 là lỗ 65 tỷ đồng).

Năm 2021, VHG đặt mục tiêu doanh thu 9 tỷ đồng và lãi sau thuế 400 triệu đồng. Công ty định hướng hoàn thành quá trình tái cơ cấu, tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. VHG dự kiến trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh nhựa và ống nhựa.

Linh Anh

Tin liên quan