Việc thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã là rất cần thiết

15:39 20/09/2022

Đó là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phiên họp sáng 20/9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Ảnh minh họa
Toàn cảnh Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá rất cao quá trình và kết quả chuẩn bị dự án luật này của Chính phủ. Ông cho rằng việc thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã là rất cần thiết và đề nghị lần sửa đổi Luật Hợp tác xã này nên nghiên cứu kỹ hơn để có quy định cụ thể hơn.

Tại dự thảo luật, điều 58 quy định chung về các điều kiện góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp (Bổ sung, sửa đổi Điều 20 Nghị định 193/2013/NĐ-CP) và giao Chính phủ quy định chi tiết. Chủ tịch Quốc hội nêu vấn đề: Cho đến nay, không thấy có quy định nào và cũng không ai khuyến khích chuyện hợp tác xã chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhưng lại cho phép thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã.

Ông cho biết ở Tam Điệp, Ninh Bình có hợp tác xã đang có 5 doanh nghiệp. Hay một tập đoàn ở Israel về công nghệ tưới nhỏ giọt, doanh số một năm mấy tỷ USD, nhưng thực chất đó là một doanh nghiệp của một hợp tác xã của Israel. Khi đi nghiên cứu ở Trung Quốc, có hợp tác xã ở đây sở hữu cả một tập đoàn khách sạn 5 sao...

Chủ tịch Quốc hội đã nghiên cứu một hợp tác xã ở huyện Ninh Giang (Hải Dương). Huyện Ninh Giang có một xã chuyên cung cấp cây cảnh cho Hà Nội, có mấy trăm xe vận tải, chạy trên mặt đường nhựa. Kinh tế phát triển mạnh như vậy cho nên hợp tác xã có nhu cầu thành lập các doanh nghiệp và đây cũng là xu hướng của thế giới. Chính sách Lần sửa đổi này cố gắng quy định thật rõ chính sách này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý lần sửa đổi này cần thể chế hóa được Nghị quyết 20/NQ-TW của Trung ương là khuyến khích hợp tác xã huy động nguồn lực đất đai từ các thành viên của tổ chức kinh tế hợp tác. Cần phải có một câu trong luật là "chính quyền các cấp phải quan tâm bố trí để cho các hợp tác xã tiếp cận được đất đai”.

Thực tế tại Lâm Đồng có nhiều hợp tác xã kinh doanh rất có hiệu quả, nhưng không có một tấc cắm dùi để làm trụ sở. Có đồng chí Chủ tịch hợp tác xã, Tổng giám đốc mời đi về trụ sở nhưng hóa ra là về nhà riêng của đồng chí, vì không có trụ sở phải làm ở nhà riêng. Quy định như trên được ghi vào luật thì sau này trách nhiệm của địa phương tạo điều kiện cho hợp tác xã tiếp cận đất đai, xây dựng trụ sở và các thiết chế cơ sở vật chất tối thiểu.

Vấn đề cần quan tâm nữa được Chủ tịch Quốc hội lưu ý là làm sao tích tụ được ruộng đất, huy động được nguồn lực đất đai từ các thành viên, tổ chức kinh tế của hợp tác xã.

Về vốn tín dụng, hiện nay, quy định một hợp tác xã để được vay không cần tài sản thế chấp là 500 triệu đồng, nhưng trong thực tế thì không ai tiếp cận được và không ai cho vay cả. Vấn đề này cũng cần quan tâm khi sửa luật.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tiếp thu những ý kiến đóng góp của Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu và sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo Luật. Sau khi hoàn thiện, Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ tư vào tháng 10/2022.

PV