VCCI muốn nâng mức giảm tiền thuê đất 50% cho doanh nghiệp ảnh hưởng bởi COVID-19

DNHN - Đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, cần nâng mức giảm tiền thuê đất lên 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021.

Cuối năm 2020, VCCI đã tiến hành khảo sát gần 10.200 doanh nghiệp, trong đó có 8.633 doanh nghiệp tư nhân và 1.564 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam về những tác động của dịch COVID-19.

Kết quả khảo sát cho thấy, các ngành như bất động sản, khai khoáng, nông nghiệp chịu ảnh hưởng ở mức rất cao bởi dịch bệnh Covid-19 ở cả khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

VCCI muốn nâng mức giảm tiền thuê đất 50% cho doanh nghiệp ảnh hưởng bởi COVID-19
VCCI muốn nâng mức giảm tiền thuê đất 50% cho doanh nghiệp ảnh hưởng bởi COVID-19.

Tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực bất động sản là 76%, khai khoảng 80%, nông nghiệp 84%. Với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chịu ảnh hưởng tiêu cực ở mức cao gồm bất động sản (100%), nông nghiệp-thủy sản (95%); sản xuất chế biến cao su, nhựa, máy móc (82%).

Đây là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh và là đối tượng thu hưởng của chính sách giảm thuế này.

Góp ý Dự thảo Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, cần nâng mức giảm tiền thuê đất lên 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021.

VCCI nhấn mạnh việc tiếp tục giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 cho các đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp là cần thiết, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Linh Anh

Tin liên quan