Vận tải biển Sài Gòn dự kiến tổng doanh thu năm 2023 sẽ giảm 4%

16:02 14/06/2023

Vận tải biển Sài Gòn dự kiến tổng doanh thu năm 2023 sẽ đạt khoảng 174 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế dự kiến đi ngang.

Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (SGS), một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển và logistic, đã công bố tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trong tài liệu này, SGS đề ra kế hoạch tài chính và phát triển cho năm 2023, nhằm đảm bảo sự ổn định và bền vững của công ty.

Theo kế hoạch, SGS dự kiến tổng doanh thu năm 2023 sẽ đạt khoảng 174 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đi ngang, ước tính là trên 43 tỷ đồng. Công ty cũng thông báo rằng sẽ chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 25%.

Vận tải biển Sài Gòn dự kiến tổng doanh thu năm 2023 sẽ giảm 4%
Vận tải biển Sài Gòn dự kiến tổng doanh thu năm 2023 sẽ giảm 4%.

Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm 2023, SGS chỉ thực hiện được khoảng 29% doanh thu và 27% lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đã đề ra trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông. Điều này yêu cầu công ty phải nỗ lực để bắt kịp kế hoạch trong phần còn lại của năm.

Để đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2023, SGS đã xác định một số hướng đi quan trọng. Cụ thể, công ty sẽ tập trung vào việc kết nối tất cả các hoạt động của mình để tạo thành một chuỗi dịch vụ toàn diện và gia tăng lợi thế trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ logistic. SGS cũng sẽ tăng cường công tác marketing và xây dựng thương hiệu để nâng cao sự nhận biết và tín nhiệm của khách hàng trong lĩnh vực logistic.

Ngoài ra, công ty cũng đặt kế hoạch mua sắm các phương tiện vận chuyển mới như xe đầu kéo và rơ moóc, nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh và giảm giá dịch vụ. Đồng thời, SGS sẽ đầu tư một xe nâng container mới nhằm nâng cao năng lực của bãi góp và nâng cao chất lượng dịch vụ.

SGS hiện đang sở hữu hai công ty con, gồm Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh và Saigonship Đà Nẵng. Các công ty này hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kho bãi, đại lý vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường biển, đường sông và đường hàng không. Ngoài ra, công ty cũng có liên doanh, liên kết với Công ty Liên doanh Vận tải thủy Sea Sài Gòn.

Trong một diễn biến liên quan, ông Lê Minh đã từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị tại SGS với lý do giải quyết công việc gia đình. Ông Lê Minh đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 21/10/2022, thay thế ông Trần Thiện.

Điểm đáng chú ý là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) hiện đang sở hữu hơn 7,35 triệu cổ phiếu của SGS, chiếm tỷ lệ 51%, trong khi Công ty TNHH MTV Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu sở hữu gần 5,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 37,42%.

P.V (t/h)